Aktualności

Orzeczenia o niepełnosprawności w trybie zaocznym

Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli odwołał wszystkie posiedzenia składów orzekających w miesiącu marcu. Jednak ze względu na interesy osób niepełnoprawnych podjęliśmy działania, które pozwolą na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności. W najbliższych dniach lekarze dokonają weryfikacji […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Dyżury we Wschowie

Dyżur Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli dla mieszkańców powiatu wschowskiego. W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, mieszkańcy powiatu wschowskiego mogą załatwiać sprawy związane z orzekaniem o niepełnosprawności w Centrum Medycznym, przy ul. Zielony […]

Brak grafiki
Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Symbol przyczyny choroby psychicznej (02-P) w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Komunikat Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczących umieszczania symbolu przyczyny choroby psychicznej (symbolu 02-P) w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.06.2018r. sygn. akt SK/19/17 (Dz. U. z 2018r., poz. 1241), który orzekł iż § […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Siedziba Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w ratuszu przy ul. Moniuszki 3. Od 30 kwietnia 2018 r. w nowej siedzibie są przyjmowane wnioski, wydawane legitymacje osób niepełnosprawnych i karty parkingowe (BOI), a także odbywają się posiedzenia składów orzekających (pokój nr 9).

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1541). Zgodnie z w/w przepisami legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana jest na podstawie prawomocnego […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Procedura orzekania o niepełnosprawności (osoby poniżej 16-go roku życia)

1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia,adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania oraz PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, informacje o tym, czy wnioskodawca ubiegał się poprzednio o ustalenie […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia)

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wystąpić z wnioskiem do zespołu ds. orzekania. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności (ten druk jest wydawany wraz z wnioskiem), które należy złożyć wraz z dokumentacją medyczną, która będzie potwierdzać […]

Brak grafiki
Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Czy zaświadczenia związane z orzekaniem o niepełnosprawności są płatne?

Na podstawie art. 16, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) na życzenie świadczeniobiorcy, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest bezpłatnie wystawić zaświadczenie o stanie […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Najkrócej mówiąc orzeczenie nadaje posiadającej go osobie status osoby niepełnosprawnej. Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień: korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, […]

Brak grafiki
Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych (t.j. – Dz.U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu […]