ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól,
Tel: 068-4586730, e-mail: orzeczenia@powiat-nowosolski.pl

Przeprowadzka Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmienia siedzibę i teraz będzie się mieścił w ratuszu przy ul. Moniuszki. Od 30 kwietnia 2018 r. w nowej siedzibie będą przyjmowane wnioski, wydawane legitymacje osób niepełnosprawnych i karty parkingowe (BOI), a także bedą się tam odbywać posiedzenia […]

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

  Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1541). Zgodnie z w/w przepisami legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana jest na podstawie […]

Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Najkrócej mówiąc orzeczenie nadaje posiadającej go osobie status osoby niepełnosprawnej. Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień: korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, […]

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych (t.j. – Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności […]

Nowe karty parkingowe

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 roku zachowają ważność do 30 czerwca 2015 roku. W związku z tym wszystkie karty parkingowe wydane przez wydziały komunikacji stracą swą ważność z dniem 1 lipca br. Prawo do wydania nowej karty parkingowej […]