logo programu aktywny samorząd
Aktualności

Aktywny samorząd

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ruszyła kolejna edycja programu dla osób z niepełnosprawnościami „Aktywny samorząd”. To program, w ramach którego osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej mogą skorzystać ze środków PFRON np. na dofinansowanie kosztów czesnego, zakupu protezy, sprzętu […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Druki do pobrania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli informuje, że druki do pobrania są dostępne w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowosolskiego w zakładce “Co i jak załatwić w urzędzie”. W BIP znajdują się również Karty usług, w których można zleźć informacje, jakie […]

Aktualności

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, musi najpierw złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzję taką wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych […]

Orzeczenia, których ważność upływa w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 września 2024 r. zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.
Aktualności

Ważny komunikat o przedłużeniu ważności orzeczeń

Na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768) orzeczenia wydane na czas określony, których okres ważności minął lub będzie mijał w okresie od dnia 8 marca […]

Aktualności

Wypożyczalnia Technologii Wspomagających od PFRON

W sierpniu 2023r. powstał program skierowany do osób niepełnosprawnych pod nazwą Wypożyczalnia Technologii Wspomagających działający przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to program umożliwiającym osobom z niepełnosprawnością korzystanie z różnorodnych technologii i urządzeń, które pomagają im w wykonywaniu codziennych czynności, komunikacji, edukacji oraz pracy. W ramach […]

Aktualności

Komunikat dla mieszkańców powiatu wschowskiego

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli informuje, że ponownie uruchomione zostały dyżury dla mieszkańców powiatu wschowskiego. W trakcie dyżurów udzielane są informacje dotyczące procedury orzekania o niepełnosprawności, ulg i uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia. Ponadto osoby zainteresowane mogą składać wnioski, […]

Symbol wsparcia - ręce 5 osób, które trzymają się razem
Aktualności

Zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Jeśli: potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu szukasz przyjaciół i osób, które cię zrozumieją oczekujesz pomocy w rozwiązaniu nurtujących cię problemów potrzebujesz profesjonalnego wsparcia […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Siedziba Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w ratuszu przy ul. Moniuszki 3. Od 30 kwietnia 2018 r. w nowej siedzibie są przyjmowane wnioski, wydawane legitymacje osób niepełnosprawnych i karty parkingowe (BOI), a także odbywają się posiedzenia składów orzekających (pokój nr 9).

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1541). Zgodnie z w/w przepisami legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana jest na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Procedura orzekania o niepełnosprawności (osoby poniżej 16-go roku życia)

1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia,adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania oraz PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, informacje o tym, czy wnioskodawca ubiegał się poprzednio o ustalenie […]