Aktualności

Ważny komunikat dla osób niepełnosprawnych

Komunikat w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych. Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Druki do pobrania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli informuje, że druki do pobrania są dostępne w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowosolskiego w zakładce „Co i jak załatwić w urzędzie”. W BIP znajdują się również Karty usług, w których można zleźć […]

Aktualności

Komunikat dla mieszkańców powiatu wschowskiego

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli informuje, że ponownie uruchomione zostały dyżury dla mieszkańców powiatu wschowskiego. W trakcie dyżurów udzielane są informacje dotyczące procedury orzekania o niepełnosprawności, ulg i uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia. Ponadto osoby zainteresowane mogą […]

Symbol wsparcia - ręce 5 osób, które trzymają się razem
Aktualności

Zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia z doświadczeniem zaburzeń psychicznych. Jeśli: potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu szukasz przyjaciół i osób, które cię zrozumieją oczekujesz pomocy w rozwiązaniu nurtujących cię problemów potrzebujesz profesjonalnego wsparcia […]

Brak grafiki
Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Symbol przyczyny choroby psychicznej (02-P) w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Komunikat Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczących umieszczania symbolu przyczyny choroby psychicznej (symbolu 02-P) w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.06.2018r. sygn. akt SK/19/17 (Dz. U. z 2018r., poz. 1241), który orzekł iż […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Siedziba Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w ratuszu przy ul. Moniuszki 3. Od 30 kwietnia 2018 r. w nowej siedzibie są przyjmowane wnioski, wydawane legitymacje osób niepełnosprawnych i karty parkingowe (BOI), a także odbywają się posiedzenia składów orzekających (pokój nr 9).

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1541). Zgodnie z w/w przepisami legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana jest na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Procedura orzekania o niepełnosprawności (osoby poniżej 16-go roku życia)

1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia,adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania oraz PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, informacje o tym, czy wnioskodawca ubiegał się poprzednio o ustalenie […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia)

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wystąpić z wnioskiem do zespołu ds. orzekania. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności (ten druk jest wydawany wraz z wnioskiem), które należy złożyć wraz z dokumentacją medyczną, która będzie […]

Brak grafiki
Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Czy zaświadczenia związane z orzekaniem o niepełnosprawności są płatne?

Na podstawie art. 16, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) na życzenie świadczeniobiorcy, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest bezpłatnie wystawić zaświadczenie o stanie […]