Aktywny samorząd

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że ruszyła kolejna edycja programu dla osób z niepełnosprawnościami „Aktywny samorząd”.

logo programu aktywny samorządTo program, w ramach którego osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej mogą skorzystać ze środków PFRON np. na dofinansowanie kosztów czesnego, zakupu protezy, sprzętu elektronicznego, dostosowania auta, kursu nauki prawa jazdy czy opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu.

Program realizują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, a wnioski będzie można składać od 1 marca 2024 r. poprzez system elektroniczny SOW.

Szczegóły programu dostępne na stronie PFRON.