Wypożyczalnia Technologii Wspomagających od PFRON

W sierpniu 2023r. powstał program skierowany do osób niepełnosprawnych pod nazwą Wypożyczalnia Technologii Wspomagających działający przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to program umożliwiającym osobom z niepełnosprawnością korzystanie z różnorodnych technologii i urządzeń, które pomagają im w wykonywaniu codziennych czynności, komunikacji, edukacji oraz pracy. W ramach tej wypożyczalni, osoby niepełnosprawne mogą wypożyczać sprzęt przez określony czas, co pozwala im dostosować wsparcie do swoich indywidualnych potrzeb oraz aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

Program Wypożyczalni Technologii Wspomagających jest dostępny dla osób, które spełniają następujące kryteria:

 • Posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (lub orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne.
 • W ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej, nie otrzymały ze środków PFRON lub NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej, jak ta, którą chce się wypożyczyć.

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 •  W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
 •  W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07.

Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku:

 • Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) – 22 899 89 22
 • Wyślij wiadomość e-mail na adres: infolinia.wypozyczalnia-pfron@rars.gov.pl

Jeśli jednak:

 • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z wcześniej zakupionego sprzętu lub urządzenia, albo utraciłeś go w wyniku zdarzeń losowych (np. kradzież, zniszczenie), możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)przy Oddziale PFRON, aby uzyskać wsparcie. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
 • Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej
  w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku
  o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Czarny napis CIDON w Oddziale PFRON wpisany w zielone koło w obrębie którego znajdują się trzy mniejsze kółka wypełnione na zielono 

 

 

 

 

Dla dodatkowych informacji i konsultacji zachęcamy do kontaktu z CIDON lub odwiedzenia strony internetowej PFRON, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.