Komunikat dla mieszkańców powiatu wschowskiego

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli informuje, że ponownie uruchomione zostały dyżury dla mieszkańców powiatu wschowskiego.

W trakcie dyżurów udzielane są informacje dotyczące procedury orzekania o niepełnosprawności, ulg i uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia. Ponadto osoby zainteresowane mogą składać wnioski, jak również odbierać dokumenty poświadczające nabyte uprawnienia, to jest legitymacje osób niepełnosprawnych lub karty parkingowe.

Dyżur pełniony jest w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w Centrum Medycznym NZOZ we Wschowie przy ul. Zielony Rynek 7.

W wyznaczonym dniu pracownik powiatowego zespołu obsługuje osoby zainteresowane w pokoju nr 22 na II piętrze Centrum Medycznego, w godzinach od 9:00 do 13:00.