Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Najkrócej mówiąc orzeczenie nadaje posiadającej go osobie status osoby niepełnosprawnej. Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień: korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, […]

Brak grafiki
Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych (t.j. – Dz.U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Karty parkingowe

Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na tzw. „kopertach”. Jest wydawana osobie lub placówce związanej z niepełnosprawnymi. Można ją otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (karty parkingowe wydane przez wydziały komunikacji […]