Siedziba Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w ratuszu przy ul. Moniuszki 3.

Od 30 kwietnia 2018 r. w nowej siedzibie są przyjmowane wnioski, wydawane legitymacje osób niepełnosprawnych i karty parkingowe (BOI), a także odbywają się posiedzenia składów orzekających (pokój nr 9).