Obwieszczenie PGWWP

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, […]

99. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Dziś, tj. 16 lutego 2018 r. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak oraz Wicestarosta Przemysław Ficner złożyli wiązankę przy Pomniku Walk o Polskę. Punktualnie w południe uczczono 99. rocznicę zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po złożeniu kwiatów i wieńców przez delegacje m.in. służb powiatowych, szkół, instytucji kultury, […]

Nieodpłatna pomoc prawna

Przypominamy, że w roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie powiatu nowosolskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Poniżej znajdują się informacje, gdzie i w jakich godzinach można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, kto jest uprawniony do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, […]

Od początku roku istnieje PGW Wody Polskie

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami w Polsce, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, a także korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Na podstawie ww. ustawy zostało utworzone Państwowe […]

Pracownie w “Spożywczaku” oficjalnie otwarte

Uroczystym przecięciem wstęgi Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu Powiatu Łucja Wojewódzka i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 Iwona Małczak oficjalnie otworzyli pracownię gastronomiczną w „Spożywczaku”. To jedna z dwóch nowych pracowni w szkole, wyremontowanych i wyposażonych w ramach powiatowej inwestycji, finansowanej […]

IV Nowosolskie Targi Pracy i Edukacji

Starosta Nowosolski, Prezydent Nowej Soli oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli zapraszają do udziału w IV Nowosolskich Targach Pracy i Edukacji 2018, które odbędą się 20 marca br., w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” przy ul. Piłsudskiego 61. […]

Odprawa roczna policjantów

5 lutego 2018 r. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak wziął udział w odprawie podsumowującej rok pracy Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Obecni byli również: Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak, Prokurator Rejonowy Tomasz Kulczycki, Włodarze Gmin […]

Witosa 18 do sprzedaży na nowych zasadach

27 marca 2018 r. odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż budynku przychodni przy ul. Witosa 18. Cena nieruchomości wynosi 1.297.700 zł. To 50 proc. wartości nieruchomości. Ważną informacją dla potencjalnych kupców i inwestorów jest zmiana warunków zagospodarowania budynku, co daje […]

Pożyczki dla przedsiębiorców

W dniu 27 listopada 2017 roku, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne na wdrażanie nowych produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na podstawie w/w umów BGK powierzył Agencji kapitał […]

1 2 3 67