1. Mariusz Stokłosa
  Funkcja: Starosta – Przewodniczący Zarządu
  Kontakt: Sekretariat Starostwa
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 00
 2. Tomasz Twardowski
  Funkcja: Wicestarosta
  Kontakt: Sekretariat Starostwa
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 00
 3. Sylwia Wojtasik
  Funkcja: Członek Zarządu
  Kontakt: Sekretariat Starostwa
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 00
 4. Adrian Hołobowicz
  Funkcja: Członek Zarządu
  Kontakt: Sekretariat Starostwa
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 00
 5. Grzegorz Zwarycz
  Funkcja: Członek Zarządu
  Kontakt: Sekretariat Starostwa
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 00