Getin Noble Bank S.A. w Katowicach

Konto Opłaty komunikacyjne: 09 1560 0013 2004 0601 1000 0010
Konto Opłaty geodezyjne:  95 1560 0013 2004 0601 1000 0014
Konto Depozyty i wadia:  68 1560 0013 2004 0601 1000 0015
Konto Uzytkowanie wieczyste, Karty parkingowe, Karty wedkarskie, Dzierzawy: 47 1560 0013 2004 0601 1000 0005

 W kasie banku można dokonywać płatności karta oraz wnieść opłatę skarbową bez dodatkowej prowizji.