BNP Paribas Bank Polska S.A.

  • Konto Opłaty komunikacyjne: 34 1600 1462 1743 4451 7000 0008
  • Konto Opłaty geodezyjne: 50 1600 1462 1743 4451 7000 0011
  • Konto Depozyty i wadia: 93 1600 1462 1743 4451 7000 0013
  • Konto Użytkowanie wieczyste gruntu, Karty parkingowe, Karty wędkarskie, Dzierżawy,
    Opłaty przekształceniowe, Kary administracyjne
    : 45 1600 1462 1743 4451 7000 0004