Zapraszamy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia z doświadczeniem zaburzeń psychicznych.

Jeśli:

 • potrzebujesz wsparcia w codziennym życiu
 • szukasz przyjaciół i osób, które cię zrozumieją
 • oczekujesz pomocy w rozwiązaniu nurtujących cię problemów
 • potrzebujesz profesjonalnego wsparcia psychicznego
  i społecznego
 • chcesz aktywnie i efektywnie spędzać czas
 • chcesz mieć wpływ na otaczający świat

Kto może zostać uczestnikiem?

 • osoba wymagająca pomocy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym
   i społecznym
 • posiadająca zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę
   lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
 • posiadająca zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia

Co należy zrobić, aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy?

 • Skontaktować się telefonicznie bądź osobiście z kadrą ŚDS
 • Złożyć podanie/wniosek o przyjęcie do ŚDS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli lub we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby. W całym postępowaniu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pomagają osobie zgromadzić wszelkie niezbędne do wydania decyzji dokumenty.

Rodzaje prowadzonych zajęć

 • Zajęcia z zakresu treningów umiejętności praktycznych i społecznych

– trening kulinarny

– trening umiejętności praktycznych

– trening gospodarowania własnymi środkami

 • Zajęcia z zakresu treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, aktywizacji społecznej i ruchowej

– wspólne wycieczki o charakterze turystycznym, wycieczki rowerowe, ogniska

– wspólne wyjścia na imprezy kulturalne(kino, muzeum, teatr)

– rozwijanie zainteresowań literaturą, filmem, Internetem – poprzez filmoterapię, biblioterapię, pracownię komputerową

– zajęcia sportowe, gimnastyka, boccia

 • Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i terapeutyczna
 • Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej

– zajęcia plastyczne

– rękodzieło artystyczne

– organizowanie zbiorowych wystaw twórczości

PRZYJDŹ – ZAPYTAJ – ZADZWOŃ 

Ul. Muzealna 46, Nowa Sól                                                                                
Czynny: poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30
Email: sds@sdsnowasol.pl                                                                                                                                          
tel. 68 475 1899