Symbole Powiatu

Logo Powiatu Nowosolskiego

ustanowione uchwałą Nr XIII/74/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2015 r. (prezentacja logo – znak graficzny, tak jak w przypadku herbu)   Budowa logotypu: Logo ma kształt łódki, której żagle stanowią granice Powiatu Nowosolskiego, natomiast wpisane w kontur linie są granicami 8 gmin powiatu. […]