Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

 67-100 Nowa Sól,
ul.  J.Piłsudskiego 65A
tel. 68 355 92 80

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. kpt. Czesław Młynarczyk
 Zastępca Komendanta
 st.kpt. mgr Sławomir Ozgowicz


Komenda Powiatowa Policji

ul. Północna 2
67-100 Nowa Sól
tel. 68 476 31 11
tel. alarmowe 997 lub 112

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
mł. insp. Grzegorz Karpiński
Zastępca Komendanta
nadkom. Robert Siemion
 

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 
ul. Kossaka 24
67-100 Nowa Sól
tel: 68 458 38 55
 
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Maciej Piosik