Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

67-100 Nowa Sól,
ul.  J.Piłsudskiego 65A
tel. 68 355 92 80

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
bryg. mgr inż.  Tomasz Duber 
Zastępca Komendanta
mł. bryg. mgr  Mariusz Olszewski

 
Komenda Powiatowa Policji

ul. Północna 2
67-100 Nowa Sól
tel. 68 476 31 11
tel. alarmowe 997 lub 112

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
podinspektor Izabela Cul
Zastępca Komendanta
komisarz Łukasz Szymański
 

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 
ul. Kossaka 24
67-100 Nowa Sól
tel: 68 458 38 55
 
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Maciej Piosik