Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli

 67-100 Nowa Sól,
ul.  J.Piłsudskiego 65A
tel. 68 355 92 80

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
mł. bryg. mgr inż.  Tomasz Duber 
 Zastępca Komendanta
st. kpt. mgr  Mariusz Olszewski

 
Komenda Powiatowa Policji

ul. Północna 2
67-100 Nowa Sól
tel. 68 476 31 11
tel. alarmowe 997 lub 112

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
insp. Grzegorz Karpiński
Zastępca Komendanta
mł. insp. Marcin Bednarczyk
 

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 
ul. Kossaka 24
67-100 Nowa Sól
tel: 68 458 38 55
 
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Maciej Piosik