Referaty

Referat – Biuro Rady i Zarządu

Obsługa Rady Powiatu
Izabela Flasińska
Kierownik referatu
tel: +48 68 458 68 48, pokój 209
Obsługa Zarządu Powiatu
Małgorzata Wasilewska
Podinspektor
tel: +48 68 458 68 48, pokój 209