Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Obsługi Biura Rady i Zarządu

Obsługa Zarządu Powiatu
Magdalena Posyniak

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 48, pokój 206
Obsługa Rady Powiatu
Patrycja Jastrzębska
Starszy specjalista
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 48, pokój 206