Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Obsługi Biura Rady i Zarządu

Obsługa Rady Powiatu
Magdalena Leśniowska-Dudzik
Specjalista
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 48, pokój 206
Obsługa Zarządu Powiatu
Patrycja Jastrzębska
Starszy specjalista
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 48, pokój 206