Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • Obsługa interesantów odbywa się od godz. 9.00
Kierownik Referatu:
Marzena Gruchacz-Grzybek
ul. Moniuszki 3B
tel. 68 458 68 11, pok. nr 209
email: srodowisko@powiat-nowosolski.pl
Grunty rolne, rejestracja jachtów, geologia, wycinka drzew

tel. 68 458 68 12

Zaświadczenia o lasach, karty wędkarskie, gosp. odpadami, emisja pyłów/gazów, pola elektromagnetyczne, hałas, spółki wodnetel. 68 458 68 92

 

Referat Informatyki i Cyfryzacji Urzędu

Kierownik Referatu:
Jarosław Dykiel 
ul. Moniuszki 3
j.dykiel@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 77, pokój nr: 205
Informatycy
ul. Moniuszki 3B
admin@powiat-nowosolski.pl
tel. +48 068 458 68 20