Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kierownik Referatu:
Marzena Gruchacz-Grzybek
ul. Moniuszki 3B
tel. 68 458 68 11, pok. nr 209
email: srodowisko@powiat-nowosolski.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, nadzór nad gospodarką leśną, gospodarka PFOŚr, karty wędkarskie, rejestracja roślin i zwierząt określonych gatunków, problematyka rolnictwa, ochrona przyrody
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 12, pokój nr: 207

 

Referat Informatyki i Cyfryzacji Urzędu

Kierownik Referatu:
Jarosław Dykiel 
ul. Moniuszki 3
j.dykiel@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 77, pokój nr: 205
Informatycy
ul. Moniuszki 3B
admin@powiat-nowosolski.pl
tel. +48 068 458 68 20