Referaty

Referat – Biuro Rady i Zarządu

Obsługa Rady Powiatu
Izabela Flasińska
Kierownik referatu
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 48, pokój 218
Obsługa Zarządu Powiatu
Małgorzata Wasilewska
Podinspektor
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 48, pokój 218