Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kieronik Referatu:
Marzena Gruchacz-Grzybek
ul. Moniuszki 3B
tel. 68 458 68 11, pok. nr 209
email: srodowisko@powiat-nowosolski.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, nadzór nad gospodarką leśną, gospodarka PFOŚr, karty wędkarskie, rejestracja roślin i zwierząt określonych gatunków, problematyka rolnictwa, ochrona przyrody
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 12, pokój nr: 207