Archiwista

ul. Moniuszki 3B
tel: +48 458 68 69, pokój nr: 4,
– @powiat-nowosolski.pl


Audytor Wewnętrzny

Janusz Baran
tel: +48 68 458 68 26, pokój nr: 113
audytor@powiat-nowosolski.pl


Obsługa prawna

mec. Barbara Sienkiewicz
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 22, pokój nr: 117,
prawnik@powiat-nowosolski.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Katarzyna Kwiatkowska
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 29, pokój nr: 6
rzecznik.konsumentow@powiat-nowosolski.pl


Powiatowy Konserwator Zabytków

Mirosława Kochańska
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 28, pokój nr:
konserwator.zabytkow@powiat-nowosolski.pl


Kontroler Wewnętrzny

Wiesław Piec
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 67 99, pokój nr 201
w.piec@powiat-nowosolski.pl
 


Rzecznik Prasowy

Anna Chyła
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 56, +48 530 991 911, pokój nr: 118
rzecznik@powiat-nowosolski.pl


Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Obsługi Biura Rady i Zarządu

Obsługa Rady Powiatu
Patrycja Jastrzębska

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 48, pokój 206

Obsługa Zarządu Powiatu
Magdalena Koza

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 48, pokój 206


Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego

Jakub Zalopany  

ul. Moniuszki 3B
Obronność i ochrona ludności
j.zalopany@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 24, pokój nr: 213

Marek Skrzypczak  

ul. Moniuszki 3B
Zarządzanie kryzysowe, łączność, ostrzeganie i alarmowanie
wzk@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 24, pokój nr: 213