Starostwo Powiatowe w Nowej Soli liderem wśród samorządów w stosowaniu metody samooceny CAF

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli po raz piąty przeprowadziło  samoocenę z wykorzystaniem modelu CAF co plasuje Urząd na pozycji lidera.

CAF – jest to metoda kompleksowego zarządzania jakością dzięki, której organizacje mogą działać efektywnie.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wyznaczył eksportów – Bohdana Turowskiego oraz Sławomira Wysockiego, którzy przeprowadzili kolejne – V Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w  Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska, Sekretarz – Monika Owczarek, Koordynator CAF – Renata Giertych, członkowie zespołu oraz Wiesław Piec – gość spotkania, były koordynator CAF.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jako Krajowy Koordynator CAF ds. JST w porozumieniu z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełniącym rolę Korespondenta Krajowego CAF podjął decyzję o przyznaniu Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli Poświadczenia Skutecznego Użytkownika CAF.

Z tej okazji Starostwo Powiatowe w Nowej Soli otrzymało pamiątkowy dyplom. Następny etap prac to VI edycja wdrażania i utrzymania metody CAF w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.