Program zdrowotny  „Miej odwagę, nie nadwagę”

Program zdrowotny „Miej odwagę, nie nadwagę”

Problem dziecięcej nadwagi i otyłości stał się jednym z głównych wyzwań dla zdrowia publicznego w wielu krajach na całym świecie. Dostrzegając potrzebę zahamowania rosnącej fali dziecięcej nadwagi i otyłości Powiat Nowosolski przystąpił do realizacji nowego programu zdrowotnego pod nazwą: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu nowosolskiego na lata […]

Konkurs ogólnopolski

Konkurs ogólnopolski

Uczniowie klas pierwszych Technikum Organizacji Reklamy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „BYĆ JAK ONA”, zajmując I i II miejsce, klasa 1 BGTZ zajęła miejsce I, klasa 1 GTZ zajęła miejsce II. Uczestniczy konkursu to uczniowie tegorocznego naboru, który w ramach promocji prowadzonej przez Powiat Nowosolski […]

Podsumowanie projektu „Modernizacja infrastruktury wodnej Powiatu Nowosolskiego”.

Podsumowanie projektu „Modernizacja infrastruktury wodnej Powiatu Nowosolskiego”.

Dnia 25 października 2018 r. w Kożuchowskim Zamku  odbyło się podsumowanie praktyk polsko – niemieckich w ramach projektu pn.: „ Modernizacja infrastruktury wodnej Powiatu Nowosolskiego” , w którym uczestniczyła Łucja Wojewódzka – Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego oraz Bogumiła Sadowa – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Stronę niemiecką reprezentował m […]

Ostatnia sesja Rady Powiatu Nowosolskiego V kadencji w latach 2014-2018

Ostatnia sesja Rady Powiatu Nowosolskiego V kadencji w latach 2014-2018

 W piątek 26 października, odbyła się LIII Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego na zakończenie V kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego 2014-2018. W części uroczystej brali udział zaproszeni goście : włodarze, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Jarosław Suski, dziękując zaproszonym […]

Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej w ZSP Nr 4

Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej w ZSP Nr 4

Dnia 23 października 2018 r. Pani Łucja Wojewódzka – Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego, na zaproszenie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  4 – Iwony Małczak, uczestniczyła w konkursie  „ Pieśni i Piosenki Patriotycznej „ objęty patronatem Starosty Nowosolskiego. Uczestnikami konkursu była młodzież nie tylko ze szkół ponadgimnazjalnych lecz także uczniowie ze szkół podstawowych, […]

Wykaz Placówek Pomocy dla Osób Bezdomnych

Wykaz Placówek Pomocy dla Osób Bezdomnych

W związku z nadchodzącą porą zimową publikujemy wykaz Placówek Pomocy dla Osób Bezdomnych. W wykazie zostały ujęte wszystkie placówki z terenu woj. lubuskiego. W Nowej Soli czynne są: noclegownia i jadłodajnia Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta Koło Nowosolskie przy ul. Topolowej 4, nr tel. 68 387 37 65. Wykaz Placówek Pomocy dla Osób Bezdomnych w formacie PDF


Menu

Aktualności

  • W ramach realizacji projektu pn. „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój transgranicznych kompetencji” młodzież z CKZiU „Elektryk” wraz z opiekunami oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wzięła udział w międzynarodowych Targach Impuls, organizowanych w dniach 11-12 stycznia 2019 r. w Cottbus. [...]
  • Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Zmiany w nieodpłatnych poradach prawnych Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, [...]
  • Z A W I A D O M I E N I E  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego [...]
  • Tegorocznym akcentem Świąt Bożego Narodzenia dla Powiatu Nowosolskiego stały się „choinki ceramiczne”, które zostały wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli. Ze względu na ręczne wykonanie oraz wykorzystanie szkliw efektowych każda [...]
  • Z A W I A D O M I E N I E  Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego [...]
  • W czwartek – 13 grudnia 2018 r. w godz. 12.00 – 12.30 na terenie powiatu nowosolskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej i nadany zostanie komunikat:             – ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny [...]
  • Wojewoda Lubuski dnia 27 kwietnia 2018 r. nieodpłatnie udostępnił dentobus  świadczeniodawcy „DENTAL-MED.” Justyna Niedzielska z Bytomia Odrzańskiego. Świadczeniodawca został wybrany przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży. W dentobusie [...]

Nasz Powiat

Użytkownicy na stronie

Dzisiaj: 2
W sumie: 110138
www.ziph.pl
LUW
ZUS PUE
Tygodnik Krąg
Kraina Lasów i Jezior
eko-przysłość
lubuskie