Wydział Organizacyjny

Naczelnik

ul. Moniuszki 3
pr2@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 40, pokój nr: 114

Biuro Obsługi Interesantów
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 00,
tel: +48 68 458 68 25, pokój nr: 019
Sprawy organizacyjne i wojskowe  

ul. Moniuszki 3B
r.czerwinska@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 44, pokój nr: 1

 Sekretariat  

ul. Moniuszki 3
sekretariat@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 30, pokój nr: 122
fax +48 458 68 31

Skargi i wnioski  

ul. Moniuszki 3
m.grotowska@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 23, pokój nr: 205

Kadry  

ul. Moniuszki 3
kadry@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 51, pokój nr: 116

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

ul. Moniuszki 3B
r.giertych@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 67 41, pokój nr: 210

 

Wydział Finansów i Budżetu

Naczelnik
Agnieszka Sobieniak
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 19,
pokój nr: 105
 
Ewidencja dokumentów księgowych,
księgowość budżetowa
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 39, pokój nr: 102
tel: +48 68 458 68 59, pokój nr: 103
Opłaty i dzierżawy, windykacje należności,  

ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 16, pokój nr: 101

Płace  

ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 38 pokój nr: 104

Obsługa budżetu  

ul. Moniuszki 3B
tel. +48 68 458 68 41 pokój nr


Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji

Naczelnik
Katarzyna Dzieńdziura
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 47, pokój nr. 209
e-mail: projekty@powiat-nowosolski.pl
 
Zamówienia publiczne  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 60, pokój nr: 210
tel: +48 68 458 68 61, pokój nr: 211
e-mail: przetargi@powiat-nowosolski.pl

Fundusze Pomocowe

ul. Moniuszki 3
tel. +48 68 458 68 21, pokój nr: 213
e-mail: inwestycje@powiat-nowosolski.pl

Promocja Powiatu  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 14, pokój nr 212
e-mail: promocja@powiat-nowosolski.pl

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Łukasz Kasprzyk
Przewodniczący Zespołu
tel. +48 68 458 67 32,
ul. Moniuszki 3
orzeczenia@powiat-nowosolski.pl

Punkt Informacyjny Zespołu
(składanie wniosków, wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych)
ul. Moniuszki 3, pokój nr 21
tel.: +48 68 458 67 31


Wydział Administracji Budowlanej

  • obsługa interesantów od poniedziałku do piątku od godziny 9.00
Naczelnik
Marta Pasiewicz
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 52
email: budownictwo@powiat-nowosolski.pl
 
Pozwolenia na budowę

ul. Moniuszki 3B
tel: +48 068 458 68 45

Pozwolenia na budowę i instalacji wewnętrznych
Zgłoszenia Robót Budowlanych
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 068 458 68 18
Pozwolenia na budowę
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 55
Zgłoszenia budowy, wydawanie zaświadczeń
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 15
 
 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  • obsługa interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach pracy urzędu
  • środy – dzień wyłączony z obsługi bezpośredniej interesantów
Naczelnik
Agnieszka Foltyn-Kupny
tel: +48 68 458 68 70, I piętro p. 102
ul. Moniuszki 3
email: naczelnikgn@powiat-nowosolski.pl
             geodezja@powiat-nowosolski.pl
 
Geodeta powiatowy
Elżbieta Lubińska-Malejko
tel: +48 68 458 68 82, I piętro p. 110
ul. Moniuszki 3
email: geodeta@powiat-nowosolski.pl
 
Ewidencja gruntów  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 72 – 75,
pokój nr: 104 I piętro

Gospodarka nieruchomościami
rolnymi i nierolnymi
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 79,
pokój nr: 203 II piętro
Gospodarka nieruchomościami
nierolnymi, ochrona i klasyfikacja gruntów
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 78,
pokój nr: 204 II piętro
Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 71,

pokój nr: 103 I piętro

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 45868 83, I piętro
email: podgik@powiat-nowosolski.pl
Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 80,
II piętro


Wydział Komunikacji

W celu usprawnienia obsługi obowiązuje rejestracja terminów:

  •  w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, wycofania czasowego pojazdów prosimy o umówienie wizyty – tel. 68 458 67 14, e-mali: komunikacja@powiat-nowosolski.pl lub osobiście w urzędzie.

poniedziałki 7.15 – 15.45
wtorki – czwartki 7.15 – 14.30
piątki 7.15 – 13.45

Naczelnik
Krzysztof Kołodziejczak
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 01
fax: +48 68 458 13 19, pokój nr: 2
e-mail: komunikacja@powiat-nowosolski.pl
 
 Rejestracja pojazdów  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 22
tel: +48 68 458 67 25
tel: +48 68 458 67 18
tel: +48 68 458 67 19, pokój nr: 4

 
Transport i Zarządzanie Ruchem  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 20, pokój nr: 4

Zatrzymania praw jazdy  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 12, pokój nr: 3

 Uprawnienia  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 13, pokój nr: 3

Wydawanie dokumentów komunikacyjnych  

ul. Moniuszki 3
tel. +48 68 458 67 00, pokój nr: 5
tel. +48 68 458 67 16


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • Obsługa interesantów odbywa się od godz. 9.00
Naczelnik
Daniel Zych
ul. Moniuszki 3B
tel. 68 458 68 11, pok. nr 207
email: d.zych@powiat-nowosolski.pl
Grunty rolne, rejestracja jachtów, geologia, wycinka drzew

tel. 68 458 68 12, pok. nr 209

Zaświadczenia o lasach, karty wędkarskie, gosp. odpadami, emisja pyłów/gazów, pola elektromagnetyczne, hałas, spółki wodne
tel. 68 458 68 92, pok. nr 208

 


Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Naczelnik
Bogumiła Sadowa
tel: +48 68 458 67 43, pokój 205
ul. Moniuszki 3B
e-mail: b.sadowa@powiat-nowosolski.pl
 
Sprawy edukacji i kształcenia specjalnego

tel: +48 68 458 67 40, pokój 206
ul. Moniuszki 3B
e-mail: edukacja@powiat-nowosolski.pl

Sprawy ochrony zdrowia

tel. +48 68 458 67 42, pokój 204
ul. Moniuszki 3B

Sprawy edukacji niepublicznej, sprawy społeczne

tel. 68 458 67 44, pokój 202
ul. Moniuszki 3B
e-mail: a.kalinowska@powiat-nowosolski.pl

Sprawozdawczość SIO i ochrony zdrowia

tel. 68 458 67 45, pokój 203
ul. Moniuszki 3B