Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

 

Naczelnik
Marek Szymczyk
ul. Moniuszki 3
pr2@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 40, pokój nr: 114
 Biuro Obsługi Interesantów
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 00,
tel: +48 68 458 68 25, pokój nr: 019
Sprawy organizacyjne i wojskowe  

ul. Moniuszki 3B

r.czerwinska@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 44, pokój nr: 211

 Sekretariat  

ul. Moniuszki 3

sekretariat@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 30, pokój nr: 122
fax +48 458 68 31

Skargi i wnioski  

ul. Moniuszki 3B

m.grotowska@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 23, pokój nr: 214

Kadry  

ul. Moniuszki 3

kadry@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 51, pokój nr: 116

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

ul. Moniuszki 3B

r.giertych@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 67 41, pokój nr: 210

NPP, NPO
m.jagasek@powiat-nowosolski.pl
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 53, pokój nr: 212

Wydział Finansów i Budżetu

Naczelnik
Gabriela Radziszewska
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 19,
pokój nr: 105
 
Ewidencja dokumentów księgowych,
księgowość budżetowa
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 39, pokój nr: 102
tel: +48 68 458 68 59, pokój nr: 103
Opłaty i dzierżawy, windykacje należności,  

ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 16, pokój nr: 101

Płace  

ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 38 pokój nr: 104

Obsługa budżetu  

ul. Moniuszki 3
tel. +48 68 458 68 41 pokój nr: 118


Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji

Naczelnik
Katarzyna Dzieńdziura
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 47, pokój nr. 209
e-mail: projekty@powiat-nowosolski.pl
 
Promocja Powiatu  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 61, pokoj nr 213
e-mail: promocja@powiat-nowosolski.pl

Fundusze Strukturalne  

ul. Moniuszki 3
tel. +48 68 458 68 14, pokój nr: 212
e-mail: inwestycje@powiat-nowosolski.pl

Zamówienia publiczne  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 60, pokój nr: 211
e-mail: przetargi@powiat-nowosolski.pl

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Łukasz Kasprzyk
Przewodniczący Zespołu
tel. +48 68 458 67 32,
ul. Moniuszki 3
orzeczenia@powiat-nowosolski.pl

Punkt Informacyjny Zespołu
(składanie wniosków, wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych)
ul. Moniuszki 3,
tel.: +48 68 458 67 31, pokój nr 21


Wydział Administracji Budowlanej

Naczelnik
Marta Pasiewicz
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 52, pokój nr: 9
email: budownictwo@powiat-nowosolski.pl
 
Pozwolenia na budowę-miasto Nowa Sól  

ul. Moniuszki 3B
tel: +48 068 458 68 45, pokój nr: 7

Pozwolenia na budowę i instalacji wewnętrznych
Zgłoszenia Robót Budowlanych
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 068 458 68 18, pokój nr: 8
Pozwolenia na budowę
Gmina Nowa Sól, Bytom Odrz., Otyń
Kolsko, Siedlisko, Nowe Miasteczko
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 55, pokój nr: 10
Zgłoszenia budowy, wydawanie
zaświadczeń – miasta i gminy Kożuchów
ul. Moniuszki 3B
tel: +48 68 458 68 15, pokój nr: 11
 
 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  • obsługa interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach pracy urzędu
  • środy – dzień wyłączony z obsługi bezpośredniej interesantów
Naczelnik Agnieszka Foltyn-Kupny
tel: +48 68 458 68 70, I piętro p. 102
ul. Moniuszki 3
email: naczelnikgn@powiat-nowosolski.pl
 
Geodeta powiatowy Lesław Kuczyński
tel: +48 68 458 68 81, I piętro p. 102
ul. Moniuszki 3
email: geodezja@powiat-nowosolski.pl
 
Ewidencja gruntów  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 72 – 75, pokój nr: 104
I piętro

Gospodarka nieruchomościami
rolnymi i nierolnymi
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 79, pokój nr: 203
II piętro
Gospodarka nieruchomościami
nierolnymi, ochrona i klasyfikacja gruntów
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 78, pokój nr: 204 II pietro
Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 71, pokój nr: 103
I piętro

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 45868 83, I piętro
email: podgik@powiat-nowosolski.pl
Zespól Uzgadniania Dokumentacji  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 68 80, II piętro


Wydział Komunikacji

W celu usprawnienia obsługi obowiązuje rejestracja terminów:

  •  w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, wycofania czasowego pojazdów – 68 458 67 14

poniedziałki 7.15 – 15.45
wtorki – czwartki 7.15 – 14.30
piątki 7.15 – 13.45

Naczelnik
Krzysztof Kołodziejczak
ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 01
fax: +48 68 458 13 19, pokój nr: 2
email: komunikacja@powiat-nowosolski.pl
 
 Rejestracja pojazdów  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 18
tel: +48 68 458 67 19
tel: +48 68 458 67 22, pokój nr: 4

 
Transport i Zarządzanie Ruchem  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 20, pokój nr: 4

Zatrzymania praw jazdy  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 12, pokój nr: 3

 Uprawnienia  

ul. Moniuszki 3
tel: +48 68 458 67 13, pokój nr: 3

Wydawanie dokumentów komunikacyjnych  

ul. Moniuszki 3
tel. +48 68 458 67 00, pokój nr: 5
tel. +48 68 458 67 16


Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Naczelnik
Bogumiła Sadowa
tel: +48 68 458 67 43, pokój 205
ul. Moniuszki 3B
e-mail: b.sadowa@powiat-nowosolski.pl
 
Sprawy edukacji i kształcenia specjalnego
tel: +48 68 458 67 40, pokój 206
ul. Moniuszki 3B
e-mail: edukacja@powiat-nowosolski.pl
Sprawy ochrony zdrowia
tel. +48 68 458 67 42, pokój 203
ul. Moniuszki 3B