Wydziały

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik
Marek Szymczyk

pr2@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 40, pokój nr: 206

Zastępca Naczelnika
Magdalena Krakowska-Jagasek
tel: +48 68 458 68 53, pokój nr: 212

 Informatycy

admin@powiat-nowosolski.pl
tel. +48 068 458 68 20, pokój nr: 6 

Biuro Obsługi Interesantów
tel: +48 68 458 68 00,
tel: +48 68 458 68 25, pokój nr: 1

Sprawy organizacyjne i wojskowe

r.czerwinska@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 44, pokój nr: 211

 Sekretariat

sekretariat@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 30, pokój nr: 109,fax +48 458 68 31

Skargi i wnioski

m.grotowska@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 23, pokój nr: 214

Kadry

kadry@powiat-nowosolski.pl
tel: +48 68 458 68 51, pokój nr: 205

 

Obronność i ochrona ludności

tel: +48 68 458 68 24, pokój nr: 213

Marek Skrzypczak

Zarządzanie kryzysowe, łączność, ostrzeganie i alarmowanie
wzk@powiat-nowosolski.pl

tel: +48 68 458 68 24, pokój nr: 213

 

Wydział Finansów i Budżetu

Naczelnik
Gabriela Radziszewska
tel: +48 68 458 68 19,
pokój nr: 105
 
Ewidencja dokumentów księgowych,
księgowość budżetowa
tel: +48 68 458 68 39, pokój nr: 102
tel: +48 68 458 68 59, pokój nr: 103
Opłaty i dzierżawy, windykacje należności,
tel: +48 68 458 68 16, pokój nr: 101
Płace
tel: +48 68 458 68 38 pokój nr: 104
Obsługa budżetu
tel. +48 68 458 68 41 pokój nr: 113

Wydział Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji

Naczelnik
Katarzyna Dzieńdziura
tel: +48 68 458 68 47, pokój nr. 202
e-mail: projekty@powiat-nowosolski.pl
 
Promocja Powiatu
tel: +48 68 458 68 61, pokoj nr. 204
e-mail: promocja@powiat-nowosolski.pl
Fundusze Strukturalne
tel. +48 68 458 68 14, pokój nr: 203
e-mail: inwestycje@powiat-nowosolski.pl
Zamówienia publiczne
tel: +48 68 458 68 60, pokój nr: 201
e-mail: przetargi@powiat-nowosolski.pl
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Łukasz Kasprzyk
Przewodniczący Zespołu
tel. +48 68 458 67 32,
ul. Piłsudskiego 65
orzekanie@powiat-nowosolski.pl


Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik
Marta Pasiewicz
tel: +48 068 458 68 52, pokój nr: 9
email: budownictwo@powiat-nowosolski.pl
 
Pozwolenia na budowę-miasto Nowa Sól
tel: +48 068 458 68 45, pokój nr: 7
Pozwolenia na budowę i instalacji wewnętrznych
Zgłoszenia Robót Budowlanych
tel: +48 068 458 68 18, pokój nr: 8
Pozwolenia na budowę
Gmina Nowa Sól, Bytom Odrz., Otyń
Kolsko, Siedlisko, Nowe Miasteczko
tel: +48 068 458 68 55, pokój nr: 10
Zgłoszenia budowy, wydawanie
zaświadczeń – miasta i gminy Kożuchów
tel: +48 068 458 68 15, pokój nr: 11
Sprawy dotyczące Ochrony Środowiska
email: srodowisko@powiat-nowosolski.pl
Pozwolenia wodnoprawne, gospodarka odpadami, ochrona środowiska
tel: +48 068 458 68 11, pokój nr: 208
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, nadzór nad gospodarką leśną, gospodarka
PFOŚr, karty wędkarskie, rejestracja roślin i zwierząt określonych gatunków,
problematyka rolnictwa, ochrona przyrody
tel: +48 068 458 68 12, pokój nr: 207

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Agnieszka Foltyn-Kupny
tel: +48 68 458 68 70, I piętro p. 102
ul. Moniuszki 3 – Ratusz
email: naczelnikgn@powiat-nowosolski.pl
 
Geodeta powiatowyLesław Kuczyński
tel: +48 68 458 68 81, I piętro p. 102
ul. Moniuszki 3 – Ratusz
email: geodezja@powiat-nowosolski.pl
 
Ewidencja gruntów
tel: +48 68 458 68 72 – 75, pokój nr: 104
I piętro
Gospodarka nieruchomościami
rolnymi i nierolnymi
tel: +48 68 458 68 79, pokój nr: 203
II piętro
Gospodarka nieruchomościami
nierolnymi, ochrona i klasyfikacja gruntów
tel: +48 68 458 68 78, pokój nr: 204 II pietro
Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów
tel: +48 68 458 68 71, pokój nr: 103
I piętro
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
tel: +48 68 45868 83, I piętro
ul. Moniuszki 3 – Ratusz
email: podgik@powiat-nowosolski.pl
Zespól Uzgadniania Dokumentacji
tel: +48 68 45868 80, II piętro
ul. Moniuszki 3 – Ratusz

Wydział Komunikacji

Naczelnik
Krzysztof Kołodziejczak
tel: +48 68 458 67 01
fax: +48 68 458 13 19, pokój nr: 2
email: komunikacja@powiat-nowosolski.pl
 
 Rejestracja pojazdów
tel: +48 68 458 67 18
tel: +48 68 458 67 19
tel: +48 68 458 67 22, pokój nr: 4
 
Transport i Zarządzanie Ruchem
tel: +48 68 458 67 20, pokój nr: 4
Zatrzymania praw jazdy
tel: +48 68 458 67 12, pokój nr: 3
 Uprawnienia
tel: +48 68 458 67 13
tel: +48 68 458 67 14, pokój nr: 3
Wydawanie dokumentów komunikacyjnych
tel. +48 68 458 67 00, pokój nr: 5
tel. +48 68 458 67 16

Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Naczelnik
Bogumiła Sadowa
tel: +48 068 458 67 43, pokój 301E
ul. Piłsudskiego 65
e-mail: b.sadowa@powiat-nowosolski.pl
 
Sprawy edukacji i kształcenia specjalnego
tel: +48 068 458 67 40, pokój 301E
ul. Piłsudskiego 65
e-mail: edukacja@powiat-nowosolski.pl
Sprawy ochrony zdrowia
tel. +48 068 458 67 42, pokój 304
ul. Piłsudskiego 65
Kultura fizyczna i stypendia
tel: +48 68 458 67 41, pokój 301
ul. Piłsudskiego 65