Skład osobowy Rady Powiatu

 1. Suski Jarosław
  Funkcja: Przewodniczący Rady Powiatu
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 2. Andrzej Ziarek
  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 3. Brzozowska Iwona
  Funkcja: Radna
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 4. Dela Andrzej
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 5. Drozdek Sławomir
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 6. Dunas Henryk
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 7. Fedorczak Romuald
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 8. Ficner Przemysław
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 9. Giemza Józef
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 10. Intek Jarosław
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 11. Jatczak Henryk
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 12. Kaczmarek Teresa
  Funkcja: Radna
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 13. Kubicka Zenobia Danuta
  Funkcja: Radna
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 14. Muszyński Zygmunt
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 15. Olejniczak Mirosław
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 16. Pilz Jarosław
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 17. Szablowski Ryszard
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 18. Tomaszewski Aleksander
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 19. Jolanta Kaniewska
  Funkcja: Radna
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 20. Wojewódzka Łucja Izydora
  Funkcja: Radna
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48
 21. Zwarycz Grzegorz
  Funkcja: Radny
  Kontakt: Biuro Rady i Zarządu
  ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
  tel. 68 458 68 48