Caf LOGO
CAF

Nowy Zespół ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF2020

W związku decyzją Starosty Nowosolskiego w  sprawie kontynuacji wdrażania i utrzymywania w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli samooceny metodą CAF2020 powołuję Zespół ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF2020. Jego zadaniem będzie: Aktywne uczestnictwo w przeprowadzeniu procesu opracowania samooceny zgodnej z metodą CAF 2020 […]

Caf LOGO
CAF

CAF w Starostwie Powiatowym

W celu kontynuacji wdrażania i utrzymywania metody CAF w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli wprowadzono do stosowania 10 kroków doskonalenia organizacji wg standardu CAF2020, stanowiącą załącznik nr 1 oraz plan komunikacji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Prace związane z realizacją zadań wynikających z przyjętej w Starostwie […]

Podczas wizyty w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Starosta Iwona Brzozowska, Sekretarz Powiatu Monika Owczarek oraz koordynator CAF Wiesław Piec odebrali certyfikat skutecznego użytkowania CAF w Starostwie z rąk dr Iwony Wieczorek, reprezentującej krajowego koordynatora CAF ds. JST.
Aktualności

Nowosolskie starostwo liderem wśród samorządów w stosowaniu CAF

CAF to metoda kompleksowego zarządzania jakością, dzięki której organizacje mogą działać efektywnie. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli jest liderem wśród samorządów bowiem już po raz czwarty przeprowadziło samoocenę z wykorzystaniem modelu CAF. Ekspertami z ramienia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego jako […]

Uczestnicy spotkania CAF
Aktualności

Nasze Starostwo jako przykład dobrego stosowania metody CAF

Podczas webinarium „CAF – europejski model doskonalenia organizacji sektora publicznego a system kontroli zarządczej” Starostwo Powiatowe w Nowej Soli było podawane jako jeden z trzech urzędów, które doskonale stosuje metodę CAF. W trakcie spotkania przybliżono to narzędzie – jego genezę, […]

Uczestnicy spotkania CAF
Aktualności

Eksperci sprawdzali jakość CAF w Starostwie

Po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zgłosiło się do udziału w procedurze Poświadczenia Jakości Skutecznego Zastosowania Wspólnej Metody Oceny (PJZ CAF). Dzięki nowoczesnym technologiom procedura została przeprowadzona online. Wizyta na miejscu w organizacji i spotkania z zainteresowanymi stronami to ważny element całej […]

Caf LOGO
Aktualności

ABC CAF w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli

W związku z realizacją działań doskonalących w ramach metody CAF, zatwierdzonych przez Starostę Nowosolskiego- panią Iwonę Brzozowską, zakończono pracę związane: Z realizacją Działania Doskonalącego „A” pt. „Opracowanie misji, wizji i systemów wartości”. Misją Starostwa Powiatowego w Nowej Soli jest zaspokajanie aspiracji pracowników i potrzeb […]

Caf LOGO
Aktualności

CAF 2020 w Starostwie. Czas na podsumowanie

Po raz czwarty w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli przeprowadzono samoocenę metodą CAF, tym razem odbyło się to zgodnie z nowym międzynarodowym standardem CAF2020. Samoocenę przeprowadził powołany i stały w swoim składzie Zespół z udziałem zewnętrznego konsultanta Marka Jefremienki, specjalisty do spraw zarządzania jakością […]

CAF
Aktualności

Nowy standard CAF w starostwie

W dniach 19 i 20 października w siedzibie Starostwa Nowosolskiego rozpoczęliśmy już po raz czwarty edycję samooceny CAF. Nad samooceną pracował powołany zespół pod przewodnictwem specjalisty zewnętrznego pana Marka Jefremienko – specjalisty do spraw zarządzania w samorządzie. W tym przypadku należy zauważyć, że samoocena […]

Aktualności

Certyfikat CAF po raz trzeci

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli otrzymało „Poświadczenie skutecznego stosowania metody CAF”. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przyznał nam certyfikat już po raz trzeci, co daje nam pozycję lidera w stosowaniu tej metody samooceny. Metoda CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji […]