Caf LOGO
Aktualności

ABC CAF w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli

W związku z realizacją działań doskonalących w ramach metody CAF, zatwierdzonych przez Starostę Nowosolskiego- panią Iwonę Brzozowską, zakończono pracę związane: Z realizacją Działania Doskonalącego „A” pt. „Opracowanie misji, wizji i systemów wartości”. Misją Starostwa Powiatowego w Nowej Soli jest zaspokajanie aspiracji pracowników i potrzeb […]

Caf LOGO
Aktualności

CAF 2020 w Starostwie. Czas na podsumowanie

Po raz czwarty w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli przeprowadzono samoocenę metodą CAF, tym razem odbyło się to zgodnie z nowym międzynarodowym standardem CAF2020. Samoocenę przeprowadził powołany i stały w swoim składzie Zespół z udziałem zewnętrznego konsultanta Marka Jefremienki, specjalisty do spraw zarządzania jakością […]

Aktualności

Nowy standard CAF w starostwie

W dniach 19 i 20 października w siedzibie Starostwa Nowosolskiego rozpoczęliśmy już po raz czwarty edycję samooceny CAF. Nad samooceną pracował powołany zespół pod przewodnictwem specjalisty zewnętrznego pana Marka Jefremienko – specjalisty do spraw zarządzania w samorządzie. W tym przypadku należy zauważyć, że samoocena metodą […]

Aktualności

Certyfikat CAF po raz trzeci

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli otrzymało „Poświadczenie skutecznego stosowania metody CAF”. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przyznał nam certyfikat już po raz trzeci, co daje nam pozycję lidera w stosowaniu tej metody samooceny. Metoda CAF jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek […]

Aktualności

E-wizyta ekspertów CAF w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zgłosiło się do udziału w procedurze Poświadczenia Jakości  Skutecznego Zastosowania Wspólnej Metody Oceny (PJZ CAF). Obostrzenia sanitarne związane z COVID-19 skłoniły zainteresowane strony do przeprowadzenia procedury całkowicie zdalnie. Wizyta na miejscu w organizacji i spotkania z zainteresowanymi stronami to ważny […]

Aktualności

Badanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

W ramach realizacji planu doskonalenia opracowanego na postawie procesu samooceny CAF, zrealizowano projekt badawczy pt: „Badanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli”. Badanie było realizowane od 19 września do 20 listopada 2019 r. Badanie Wizerunku Nowa Sól  

CAF

Metoda CAF2013: realizacja projektu z „Planu doskonalenia”

Zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę „Planem doskonalenia” będącego wynikiem prac Zespołu zadaniowego prowadzonych w ramach samooceny metodą CAF2013, przeprowadzono zgodnie z zasadami socjologii i z należytą starannością pierwszy z zaplanowanych projektów pt.: „Niedostatek regularnych i systematycznych badań ankietowych wśród pracowników, publikowania ich wyników […]

CAF

Spotkanie zespołu samooceny

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie zespołu samooceny według metody caf. Zespół posiadając wyniki z samooceny przyjęte i zatwierdzone przez Starostę pracował nad wyborem zagadnień do planu doskonalenia zgodnie z metodologią metody. Na podstawie wyników pracy […]

CAF

Spotkanie zespołu samooceny według modelu „CAF2013”

20 listopada 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie zespołu samooceny według modelu „CAF2013”. Na spotkaniu tym omówiono wyniki samooceny według tego modelu, która odbyła się w dniach od 1 do 2 października 2018 roku. Była to już trzecia […]

CAF

Kolejne kroki realizacji samooceny metodą CAF2013

Na początku października w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbędą się warsztaty szkoleniowe, na których będą realizowane zadania drugiej fazy: krok: 3,4,5 z 10 kroków doskonalenia organizacji wg. Metody CAF. Realizacja tej metody to jednocześnie spełnienie wymagań ministra finansów dotyczących samooceny. Starostwo to wymaganie […]