Szkolenie w ramach „Planu doskonalenia”

17 października 2017 r. odbyło się szkolenie będące projektem oznaczonym symbolem „A” z „Planu doskonalenia” wypracowanego przez zespół CAF i zatwierdzonego przez Starostę Nowosolskiego do realizacji. Tam sformułowano następujące projekty doskonalące do realizacji: A. „Mierniki i Wskaźniki w praktyce zarządczej JST”. B. „Mierniki i wskaźniki […]

Lista działań doskonalących w ramach metody CAF zatwierdzonych przez Kierownictwo Urzędu do realizacji w 2017 roku

Na podstawie prac Zespołu CAF opracowano listę propozycji projektów do realizacji, co przedstawiono w „Planie doskonalenia” zatwierdzonym przez Starostę. Poniżej przedstawiono tematykę działań do realizacji wraz z uzgodnionym terminem wdrożenia oraz wyznaczonym właścicielem działania/projektu zgodnie z przytaczanym Projektem Doskonalenia-II edycja.   Nr  Nazwa […]

Wybór projektów do „Planu Doskonalenia

Siódmego marca 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu CAF. Głównym celem było spotkanie członków zespołów samooceny, gdzie omówiono dotychczasowe prace oraz plany następnych działań. Koordynator przedstawił wyniki prac zespołu uzyskane w toku wieloetapowej oceny prowadzonej pod nadzorem specjalisty […]

Kolejny krok samooceny metodą CAF

Siódmego lutego 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu CAF. Głównym celem było spotkanie zespołów samooceny ze Starostą Nowosolskim. Druga część spotkania obejmowała omówienie dotychczasowych prac oraz zarys następnych działań. Starosta na spotkaniu przedstawił swoją wolę kontynuacji utrzymywania metody […]

Przedsiębiorcy zadowoleni z jakości usług świadczonych przez Starostwo

Na zlecenie Starosty Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka zostało przeprowadzone badanie poziomu satysfakcji klientów – przedsiębiorców z jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe. Badanie miało za zadanie wskazać te obszary działalności urzędu, które funkcjonują prawidłowo, a także te, które należy udoskonalić. Wszystko […]

Samoocena metodą CAF 2013

Warsztaty szkoleniowe, które odbyły się 5 i 6 grudnia br., w siedzibie starostwa, przybliżyły pracownikom metodę samooceny CAF 2013, za pomocą której przeprowadzono potem samoocenę Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. W warsztatach mógł uczestniczyć każdy pracownik. Urząd został poddany samoocenie w oparciu […]

Informacja Koordynatora CAF 2013 na okoliczność pozytywnej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku Poświad-czeniem Jakości Zastosowania CAF

W dniu 21 stycznia 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało informację (pismo DAP-WRKL 0158-2/2016) o przyznaniu Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli „Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF”. Powołany do tego Zespół CAF będzie rozpoczęty proces samodoskonalenia kontynuował i poddawał ciągłej weryfikacji. […]

1 2