Kolejne V Poświadczenie CAF w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przeprowadził postępowanie na wybór eksportów, którzy przeprowadzą kolejne -V Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF w  Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. Poświadczenie wzorem lat ubiegłych odbędzie się w formule on-line i zakończy się do 28 lutego.

Spotkanie  on-line w Starostwie zaplanowane jest w dniu 27.02.2024 r. od godz. 9.30/10.00 do 14.00/15.00.

Na początek spotkanie z kierownictwem, potem zespołem, a po przerwie ponownie ze wszystkimi.

W planie przewidziano m.in.:

  • spotkanie otwierające – przedstawienie celu i planu wizyty, badanie genezy zastosowania CAF w organizacji,
  • badanie procesu samooceny (zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie samooceny – Krok 1-6 Samooceny CAF),
  • badanie procesu doskonalenia (opracowanie i przeprowadzenie Planu Doskonalenia – Krok 7-9 Samooceny CAF),
  • badanie poziomu dojrzałości Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) w organizacji
  • analiza 2 wybranych przez Urząd Wartości TQM*