Kolejny krok w doskonaleniu się metodą CAF

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli realizuje 5 edycję samooceny metodą CAF (ang. Common Assessment Framewor). Proces samooceny zakończył się, a przygotowany w ramach realizowanych działań raport został przedstawiony Staroście.

Zaakceptowany przez Starostę raport było podstawą do sformułowania trzech zagadnień do planu doskonalenia. 

– Gdy zakończymy realizację tych tematów w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, zgłosimy w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego chęć audytu. To kolejny krok do uzyskania poświadczenia skutecznego stosowania metody CAF – wyjaśnia kontroler wewnętrzny Wiesław Piec.