Brak grafiki
CAF

Wybór projektów do „Planu Doskonalenia

Siódmego marca 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu CAF. Głównym celem było spotkanie członków zespołów samooceny, gdzie omówiono dotychczasowe prace oraz plany następnych działań. Koordynator przedstawił wyniki prac zespołu uzyskane w toku wieloetapowej oceny prowadzonej pod nadzorem specjalisty […]

Brak grafiki
CAF

Kolejny krok samooceny metodą CAF

Siódmego lutego 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu CAF. Głównym celem było spotkanie zespołów samooceny ze Starostą Nowosolskim. Druga część spotkania obejmowała omówienie dotychczasowych prac oraz zarys następnych działań. Starosta na spotkaniu przedstawił swoją wolę kontynuacji utrzymywania metody […]

Brak grafiki
CAF

Przedsiębiorcy zadowoleni z jakości usług świadczonych przez Starostwo

Na zlecenie Starosty Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka zostało przeprowadzone badanie poziomu satysfakcji klientów – przedsiębiorców z jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe. Badanie miało za zadanie wskazać te obszary działalności urzędu, które funkcjonują prawidłowo, a także te, które należy udoskonalić. Wszystko […]

Aktualności

Samoocena metodą CAF 2013

Warsztaty szkoleniowe, które odbyły się 5 i 6 grudnia br., w siedzibie starostwa, przybliżyły pracownikom metodę samooceny CAF 2013, za pomocą której przeprowadzono potem samoocenę Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. W warsztatach mógł uczestniczyć każdy pracownik. Urząd został poddany samoocenie w oparciu […]

Brak grafiki
CAF

Informacja Koordynatora CAF 2013 na okoliczność pozytywnej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku Poświad-czeniem Jakości Zastosowania CAF

W dniu 21 stycznia 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało informację (pismo DAP-WRKL 0158-2/2016) o przyznaniu Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli „Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF”. Powołany do tego Zespół CAF będzie rozpoczęty proces samodoskonalenia kontynuował i poddawał ciągłej weryfikacji. […]

Aktualności

Certyfikat CAF dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

W dniu 28 stycznia 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało pozytywną decyzję w zakresie przyznania Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. Oznacza to, że Urząd wprowadził metody CAF jako podstawowe narzędzie służące doskonaleniu zarządzania i efektywności […]

Brak grafiki
CAF

ZARZĄDZENIE NR 49/2015

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 STAROSTY NOWOSOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Samorządowego Zespołu ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., […]