CAF

Metoda CAF2013: realizacja projektu z „Planu doskonalenia”

Zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę „Planem doskonalenia” będącego wynikiem prac Zespołu zadaniowego prowadzonych w ramach samooceny metodą CAF2013, przeprowadzono zgodnie z zasadami socjologii i z należytą starannością pierwszy z zaplanowanych projektów pt.: „Niedostatek regularnych i systematycznych badań ankietowych wśród pracowników, publikowania ich wyników […]

CAF

Spotkanie zespołu samooceny

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie zespołu samooceny według metody caf. Zespół posiadając wyniki z samooceny przyjęte i zatwierdzone przez Starostę pracował nad wyborem zagadnień do planu doskonalenia zgodnie z metodologią metody. Na podstawie wyników pracy […]

CAF

Spotkanie zespołu samooceny według modelu „CAF2013”

20 listopada 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się spotkanie zespołu samooceny według modelu „CAF2013”. Na spotkaniu tym omówiono wyniki samooceny według tego modelu, która odbyła się w dniach od 1 do 2 października 2018 roku. Była to już […]

CAF

Kolejne kroki realizacji samooceny metodą CAF2013

Na początku października w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbędą się warsztaty szkoleniowe, na których będą realizowane zadania drugiej fazy: krok: 3,4,5 z 10 kroków doskonalenia organizacji wg. Metody CAF. Realizacja tej metody to jednocześnie spełnienie wymagań ministra finansów dotyczących samooceny. Starostwo […]

CAF

Spotkanie ekspertów CAF

10 lipca 2018 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się spotkanie ekspertów CAF. Podczas spotkania uczestnicząca w konferencji dr Agnieszka Łuczak przekazała uczestnikom informację dotyczącą 8. Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF w Sofii, która odbyła się 12 […]

Aktualności

Kolejny rok z certyfikatem CAF

Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Nowej Soli otrzymało „Poświadczenie skutecznego stosowania metody CAF”. Certyfikat odebrał Wiesław Piec – koordynator CAF w urzędzie. Uroczyste wręczenie odbyło się 4 kwietnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Przewodziła […]

CAF

Szkolenie w ramach „Planu doskonalenia”

17 października 2017 r. odbyło się szkolenie będące projektem oznaczonym symbolem „A” z „Planu doskonalenia” wypracowanego przez zespół CAF i zatwierdzonego przez Starostę Nowosolskiego do realizacji. Tam sformułowano następujące projekty doskonalące do realizacji: A. „Mierniki i Wskaźniki w praktyce zarządczej JST”. B. „Mierniki […]

Brak grafiki
CAF

Lista działań doskonalących w ramach metody CAF zatwierdzonych przez Kierownictwo Urzędu do realizacji w 2017 roku

Na podstawie prac Zespołu CAF opracowano listę propozycji projektów do realizacji, co przedstawiono w „Planie doskonalenia” zatwierdzonym przez Starostę. Poniżej przedstawiono tematykę działań do realizacji wraz z uzgodnionym terminem wdrożenia oraz wyznaczonym właścicielem działania/projektu zgodnie z przytaczanym Projektem Doskonalenia-II edycja.   Nr  Nazwa działania […]

Brak grafiki
CAF

Wybór projektów do „Planu Doskonalenia

Siódmego marca 2017 roku odbyło się spotkanie zespołu CAF. Głównym celem było spotkanie członków zespołów samooceny, gdzie omówiono dotychczasowe prace oraz plany następnych działań. Koordynator przedstawił wyniki prac zespołu uzyskane w toku wieloetapowej oceny prowadzonej pod nadzorem specjalisty […]