V Edycja CAF w Starostwie

W dniach od 6 do 8 marca br. w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli odbyła się samoocena organizacji zgodnie z modelem CAF 2020. Jest to już piąta edycja samooceny nieprzerwanie od 2015 roku.

Samoocenę poprzedziło otwarte szkolenie dla wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem naczelników wydziałów. Po szkoleniu ośmioosobowy zespół, powołany przez Starostę rozpoczął właściwą samoocenę. W jej wyniku zebrano w 28 podkryteriach materiał, który zgodnie z modelem został oceniony przez stosowną punktację. Na tej podstawie zostanie sporządzone sprawozdanie, w którym otrzymamy mocne i słabe strony (najsłabiej i najmocniej punktowane podkryteria) oraz punktację w fazach pętli Deminga z propozycją obszarów do poprawy.

Całość moderował i stał na straży zasad modelu, zewnętrzny specjalista, pan Marek Jefremienko.