Kolejny etap samooceny CAF

CAF 2020 edycja VCo nam potrzeba na przyszłość, by polepszać naszą działalność? – Na to pytanie próbowali odpowiedzieć przedstawiciele jednostek powiatu oraz członkowie zespołu ds. CAF, którzy biorą w pracach w ramach samooceny CAF 2020 – edycja V.

– Po długotrwałych i często burzliwych pracach przeszliśmy już dwa poziomy selekcji słabych stron w samoocenie. Te słabe strony mogą się stać potencjalnymi tematami projektów doskonalących zgodnych z wymogami CAF i zarządzania w starostwie w ogóle – zapowiada Wiesław Piec, koordynator ds. CAF.

CAF to metoda kompleksowego zarządzania jakością, dzięki której organizacje mogą działać efektywnie. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli jest liderem wśród samorządów i już po raz V realizuje samooceną z wykorzystaniem modelu CAF.