Nowy Zespół ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF2020

W związku decyzją Starosty Nowosolskiego w  sprawie kontynuacji wdrażania i utrzymywania w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli samooceny metodą CAF2020 powołuję Zespół ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF2020.

Jego zadaniem będzie:

  • Aktywne uczestnictwo w przeprowadzeniu procesu opracowania samooceny zgodnej z metodą CAF 2020 w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli,
  • Aktualizacji poprzedniej samooceny poprzez zbieranie aktualnych dowodów i ich weryfikację,
  • Dokonania oceny punktowej zgodnej z kryteriami metody,
  • Utworzenie listy mocnych stron i obszarów do doskonalenia,
  • Przygotowanie zasad i kryteriów selekcji projektów doskonalących,
  • Uczestnictwo w sporządzeniu “Sprawozdania z wyników samooceny metodą CAF2020”,
  • Wybór projektów doskonalących na podstawie “Sprawozdania z wyników samooceny metodą CAF2020”,
  • Realizacja zadań określonych przez koordynatora ds.CAF.

Zarządzenie Starosty Nowosolskiego nr 72/2022