CAF w Starostwie Powiatowym

W celu kontynuacji wdrażania i utrzymywania metody CAF w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli wprowadzono do stosowania 10 kroków doskonalenia organizacji wg standardu CAF2020, stanowiącą załącznik nr 1 oraz plan komunikacji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Prace związane z realizacją zadań wynikających z przyjętej w Starostwie Nowosolskim do stosowania metody CAF, będzie realizował „Samorządowy Zespołu ds. Wspólnej Metody Samooceny CAF”. Jego zadaniem będzie: przeprowadzenie samooceny, sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny, sporządzenie projektu planu doskonalenia.