Mirosława Kochańska
Siedziba: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3B, pokój nr 4
tel. 68 458 68 28,

Obsługa Interesantów:
poniedziałek w godz. 7.00-16.00
wtorek – czwartek w godzinach 7.00-12.00

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku; przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, […]

Pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku

Zgodnie z § 10  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. […]