Brak grafiki
Powiatowy Konserwator Zabytków

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POWIATOWEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku; przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, […]

Brak grafiki
Powiatowy Konserwator Zabytków

Pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku

Zgodnie z § 10  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2014 […]

Brak grafiki
Powiatowy Konserwator Zabytków

Prowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz na terenie zespołów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2014 […]

Brak grafiki
Powiatowy Konserwator Zabytków

Pozwolenia na prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie oraz badania architektoniczne

Osoby prowadzące prace konserwatorski, restauratorskie, badania konserwatorskie oraz badania architektoniczne. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy […]