Kury na wybiegu
Aktualności

Uwaga! Ryzyko wystąpienia grypy ptaków!

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych stwierdzono ostatnio następujące ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, podtyp H5N1, w gospodarstwach na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. W celu zapobieżenia powstania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu nowosolskiego, konieczne jest prowadzenie […]

Część sprzętu trafiła już do magazynu ZK powiatu
Aktualności

Kupiliśmy nowy sprzęt do działań w sytuacjach kryzysowych

Powiat Nowosolski kupił nowy sprzęt do działań w sytuacjach kryzysowych. Nowe agregaty prądotwórcze, namioty pneumatyczne, radiotelefony czy kamera termowizyjna będą wykorzystywane do działań na terenie całego powiatu. W tym roku Powiat otrzymał 500 tys. zł w ramach funduszy będących w dyspozycji Lubuskiej Rady […]

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Aktualności

Przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuski Urząd Wojewódzki informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz. 9.00 dnia 15.11.2022 r. do godz. 24.00 dnia  15.11.2022 r. W dniu 16.11.2022 r. nie prognozuje się ryzyka przekroczenia poziomu informowania ani […]

Odra w Nowej Soli (lipiec 2022)
Aktualności

Komunikat WIOŚ w sprawie śniętych ryb w Odrze

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia. W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa lubuskiego, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w lipcu br. doszło […]

Czarny kontur świni z napisem ASF
Aktualności

ASF w Mycielinie – trzy gminy w strefie zagrożonej

W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie w miejscowości Mycielin, gmina Niegosławice, powiat żagański, Wojewoda Lubuski na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatu żagańskiego i nowosolskiego. W obszarze zagrożony […]

W posiedzeniu PZZK uczestniczyli przedstawiciele gminy, firmy PROTE oraz WIOŚ
Aktualności

Skutki wycieku w Zakęciu zostały usunięte

Starostwo wykonało zadanie. W ramach działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego skutki wycieku substancji ropopochodnej na ternie górotworu w Zakęciu zostały usunięte. Po przeprowadzeniu badań w akredytowanym laboratorium specjaliści potwierdzają, że w próbkach gleby nie ma przekroczeń. – To ważne, że pomimo towarzyszących problemowi emocji, wszystkie działania […]

Na terenie górotworu w Zakęciu trwają prace związane z usunięciem zanieczyszczonej gleby
Aktualności

Specjalistyczna firma usuwa skutki wycieku w Zakęciu

Na terenie górotworu DPV Service w Zakęciu trwają prace związane z usunięciem skutków wycieku substancji ropopochodnej. Po usunięciu zanieczyszczonej gleby zostaną przeprowadzone dodatkowe badania. W ramach działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zleciło Firmie Prote – Technologie […]

Mapa obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Aktualności

Ptasia grypa – nasz powiat w obszarze zagrożonym

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków jest nadal realne. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego powiat nowosolski znajduje się w obszarze zagrożonym wystąpieniem HPAI. Co to oznacza dla hodowców drobiu? Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby nakazuje się utrzymywanie drobiu w hodowlach przydomowych […]