Odra w Nowej Soli (lipiec 2022)
Aktualności

Komunikat WIOŚ w sprawie śniętych ryb w Odrze

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia. W związku z dużym zainteresowaniem dot. występowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa lubuskiego, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że w lipcu […]

Czarny kontur świni z napisem ASF
Aktualności

ASF w Mycielinie – trzy gminy w strefie zagrożonej

W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie w miejscowości Mycielin, gmina Niegosławice, powiat żagański, Wojewoda Lubuski na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatu żagańskiego i nowosolskiego. W obszarze zagrożony […]

W posiedzeniu PZZK uczestniczyli przedstawiciele gminy, firmy PROTE oraz WIOŚ
Aktualności

Skutki wycieku w Zakęciu zostały usunięte

Starostwo wykonało zadanie. W ramach działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego skutki wycieku substancji ropopochodnej na ternie górotworu w Zakęciu zostały usunięte. Po przeprowadzeniu badań w akredytowanym laboratorium specjaliści potwierdzają, że w próbkach gleby nie ma przekroczeń. – To ważne, że pomimo towarzyszących problemowi emocji, […]

Na terenie górotworu w Zakęciu trwają prace związane z usunięciem zanieczyszczonej gleby
Aktualności

Specjalistyczna firma usuwa skutki wycieku w Zakęciu

Na terenie górotworu DPV Service w Zakęciu trwają prace związane z usunięciem skutków wycieku substancji ropopochodnej. Po usunięciu zanieczyszczonej gleby zostaną przeprowadzone dodatkowe badania. W ramach działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Nowej Soli zleciło Firmie Prote – Technologie […]

Mapa obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
Aktualności

Ptasia grypa – nasz powiat w obszarze zagrożonym

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków jest nadal realne. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego powiat nowosolski znajduje się w obszarze zagrożonym wystąpieniem HPAI. Co to oznacza dla hodowców drobiu? Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby nakazuje się utrzymywanie drobiu w hodowlach przydomowych […]

Syreny alarmowe
Aktualności

Głośna próba syren w czwartek

W czwartek – 23 września 2021 r. w godz. 12.00 – 12.30 na terenie powiatu nowosolskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej oraz trening radiowy łączności Województwa Lubuskiego. O godz. 12.00 nadany zostanie komunikat:             – […]

Czarny kontur świni z napisem ASF
Aktualności

Jodłów i Bielawy poza niebieską strefą ASF

Gmina Wiejska Nowa Sól i Gmina Siedlisko znajdują się już poza obszarem zagrożonym Afrykańskim Pomorem Świń. W najnowszym rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego nie ma restrykcji dla powiatu nowosolskiego. ASF to problem, który nieustannie dotyczy hodowców świń. Zgodnie z obowiązującym rozporządzenie Wojewody Lubuskiego […]

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy jst powiatu nowosolskiego
Aktualności

Powiatowe samorządy szkolą się z obronności

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się szkolenie dotyczące zasad planowania operacyjnego administracji publicznej, które poprowadził pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy wszystkich samorządów powiatu nowosolskiego, którzy […]

ASF - wsparcie ministerstwa dla gospodarstw, garafika informacyjna
Aktualności

ASF – wsparcie dla hodowców świń

ASF to nadal duży problem w naszym województwie. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi można zapoznać się z nowym programem wsparcia dla gospodarstw utrzymujących świnie. Informujemy również, że istnieje możliwość składania wniosków o pomoc na refundację wydatków na bioasekuracje. Wsparcie produkcji świń […]

Syreny alarmowe
Aktualności

Głośna próba syren w czwartek

W czwartek – 24 czerwca 2021 r. w godz. 12.00 – 12.30 na terenie powiatu nowosolskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych Obrony Cywilnej oraz trening radiowy łączności Województwa Lubuskiego. O godz. 12.00 nadany zostanie komunikat:             – […]