Wraz z młodzieżą przywitaliśmy sztafetę pamieci

Po raz kolejny Nowa Sól znalazł się na trasie Sztafety Pamięci Generała Broni Tadeusza Buka, którego organizatorem jest 34 Brygada Kawalerii Pancernej – “Hetmańska Brygada”.

Wicestarosta Waldemar Wrześniak wraz z pracownikami oraz Sekretarz Miasta Alicja Choptowa-Rutkowska przywitali uczestników sztafety na dziedzińcu Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. W ostatnich kilometrach biegu uczestnikom sztafety pamięci towarzyszyli uczniowie szkół Powiatu Nowosolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU “Elektryk” Nowa Sól, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli.

Wicestarosta Waldemar Wrześniak podziękował organizatorom sztafety za spotkanie i promowania wartości patriotycznych w lokalnym środowisku. Słowa uznania kierował także do młodzieży i nauczycieli, którzy tak licznie zaangażowali się w to wydarzenie.