Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, wdrożenie nowych usług oraz podniesienie świadomości użytkowników z zakresu cyberbepieczeństwa i zagrożeń z tym związanych. W ramach projektu przeprowadzona została diagnoza cyberbezpieczeństwa zawierająca m. in. kompleksową inwentaryzację elementów systemu informatycznego, a także rozwiązań i procedur w zakresie zapobiegania zagrożeniom. Rozwiązania zawarte w diagnozie są wprowadzane do funkcjonowania w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. W ramach zadań związanych z cyfryzacją zakupione zostały 2 serwery oraz serwer NAS, a także urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu (urządzenie UTM), 5 stacji roboczych i oprogramowanie do backupu. W wyniku oszczędności zakupiony został monitor , który jest wykorzystywany do obsługi serwera. W ramach edukacji cyfrowej urzędników przeprowadzone zostały szkolenia stacjonarne dla pracowników starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa (łącznie przeszkolone zostały 84 osoby – 69 kobiet i 15 mężczyzn). Szkolenia podniosły kompetencje cyfrowe pracowników Starostwa Powiatowego w Nowej Soli w zakresie cyberbezpieczeństwa. Opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup niezbędnego sprzętu, a także edukacja urzędników w zakresie bezpieczeństwa w ramach projektu przyczyniły się znacznie do wzmocnienia cyfrowej odporności Starostwa Powiatowego w Nowej Soli na cyberzagrożenia.

Wysokość przyznanego grantu 257199.00 zł