Międzynarodowa współpraca uczniów LO

Krytyczne myślenie w wyszukiwaniu informacji, rozpoznawanie fake newsów i rozwój kreatywności to główne założenia międzynarodowego projektu, w którym biorą udział uczniowie LO im KK Baczyńskiego w Nowej Soli i partnerskiej szkoły z Teneryfy. Powoli dobiega końca drugi etap wspólnych działań. Tym razem grupa z Hiszpanii odwiedziła Nową Sól.

Oprócz pracy nad projektem „Critical Thinking – a crucial 21st century skill”, był również czas na integrację i wspólne zwiedzanie Nowej Soli i okolic. Duże wrażenie na gościach zrobił Park Fizyki, Park Krasnala, lokalna architektura oraz polska kuchnia. Uczestnicy projektu mają jeszcze w planach wizytę we Wrocławiu oraz Krakowie.

Młodzież z LO zgodnie podkreśla, że udział w projekcie to wyjątkowe doświadczenie, które pozostanie w nich na długo. Warto wspomnieć, że dzięki międzynarodowej współpracy grupa uczniów z LO odwiedziła w lutym Teneryfę.

Dziś z uczestnikami projektu oraz ich opiekunami spotkała się Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska. Wizyta w urzędzie była okazją do podsumowania dotychczasowych działań i wręczenia wszystkim certyfikatów.

– Gratuluje młodzieży udziału w tym projekcie. Macie duże możliwości rozwoju i poznawania innych kultur. Cieszę się, że z tych możliwości korzystacie. Dziękuję nauczycielom za pracę nad tym projektem oraz dyrektor LO Aleksandrze Grządko, że tworzy w szkole przyjazny klimat do podejmowania takich działań – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.