Patronacka klasa Enea opuszczał mury szkoły

W środę 17 kwietnia odbyło się podsumowanie w ramach pieczy patronackiej Enea Operator w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU “Elektryk” w Nowej Soli.

Zainicjowany w 2019 roku projekt właśnie dobiega końca. Za kilka dni szkołę kończy 24 uczniów klasy patronackiej, którzy są doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy.
W ciągu pięciu lat dzięki współpracy szkoły z firmą Enea Operator udało się zrealizować wiele inicjatyw dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w zawodzie elektryk, m .in. przygotowana została pracownia do nauki zawodu, uczniowie brali udział w wyjazdach edukacyjnych, warsztatach prowadzonych przez szkoleniowców z firmy Enea oraz stażach zawodowych, odbyły się pilotażowe warsztaty dla nauczycieli zawodu, został także zrealizowany projekt „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli Powiatu Nowosolskiego, firmy Enea Operator, dyrekcji i nauczycieli CKZiU Elektryk oraz uczniów klasy patronackiej było okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę.

– Dziękuję Dyrekcji za otwartość na nowe oraz stworzenie warunków ,firmie Enea Operator za współpracę, Nauczycielom za wklad pracy, Uczniom za zaangażowanie.
Wszystkim za możliwość stworzenia dobrego projektu łączącego biznes i naukę – mówi Starosta Iwona Brzozowska.