Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól,

tel. 68 387 29 31, 506 50 88,

www.zsp4.net.pl, zsp4nsol@o2.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TECHNIKUM
technik hotelarstwa
technik logistyk
technik spedytor
technik organizacji turystyki
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik fotografii i multimediów
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
pracownik obsługi hotelowej
magazynier – logistyk