Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 387 29 31, 506 50 88, www.zsp4.net.pl, www.kierunki.zsp4.net.pl, zsp4nsol@o2.pl 

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

TECHNIKUM

– technik architektury krajobrazu
– technik hotelarstwa
– technik logistyk oraz innowacja – technik logistyk klasa mundurowa
– technik obsługi turystycznej
– technik spedytor
– technik żywienia i usług gastronomicznych

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
– kucharz
– magazynier – logistyk
– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
– piekarz
– cukiernik

 
  Recepcja w pracowni hotelarskiej

• STYPENDIA

Stypendia naukowe za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, za szczególne osiągnięcia sportowe. Nagrody rzeczowe dla Absolwenta roku, laureatów konkursów szkolnych i powiatowych. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Koło Fotograficzne „W obiektywie”, Dyskusyjny Klub Edukacyjny, Spółdzielnia Uczniowska „Smakołyk”, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu, Koło Kreatywne, Chór szkolny, Szkolne Koło Wojskowe GSR „SPOŻYWCZAK”, Szkolny Klub Sportowy SKS, Koło Cyklistów, Koło Młodych Logistyków 

Pracownia gastronomiczna

• KONKURSY ZAWODOWE

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna i Spedycyjna, Wojewódzki Konkurs Gastronomiczny, Ogólnopolska Olimpiada o Rynku Pracy, Ogólnopolska Olimpiada Ekologiczna 

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski
język niemiecki
język obcy(angielski lub niemiecki) zawodowy
 

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Szkoła organizuje 4-tygodniowe praktyki zawodowe w kl. 2 i 3, w zależności od zawodu, na terenie kraju i za granicą w ramach programu „Erasmus+”

Tort wykonany przez uczniów na Targi Pracy i Edukacji w 2016 r.

• SZKOŁY PARTNERSKIE

BERUFSBILDENDE SCHULE HANDEL DER REGION
HANNOVER Szkoła Branżowa w Hanowerze – wymiana integracyjna i zawodowa młodzieży
 

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– Zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Erasmusa;
– Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego” obejmujący m.in. nieodpłatne kursy: florysty, prawo jazdy kat.B, carvingu, sommeliera, baristy, kuchnie świata, obozy zawodowe, warsztaty z szefem kuchni, dekorowanie tortów, kuchnia fusion, tworzenie sklepu internetowego, itp.
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego biblioteka szkolna wzbogaciła się o 717 nowych pozycji książkowych

MOCNE STRONY SZKOŁY

– nowoczesna baza dydaktyczna (najnowsze pracownie z kompleksowym wyposażeniem do każdego zawodu)
– Szkolne Centrum Informacji;
– Wi-Fi w całej szkole;
– w pełni wyposażona baza prężnie działającego koła wojskowego;
– możliwość wyboru dyscypliny sportowej na zajęciach wychowania fizycznego;
– kompleks boisk „Orlik”;
– atrakcyjność zawodów deficytowych na rynku pracy;
– jedyny w regionie ośrodek egzaminacyjny dla gastronomów i kucharzy;
– muzyka na każdej przerwie;
– Relaksacyjny Klubik Uczniowski

Sportowy Turniej Klas