Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól,

tel. 68 387 29 31, 506 50 88,

www.zsp4.net.pl, zsp4@zsp4.net.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

TECHNIKUM

– technik logistyk
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik organizacji turystyki
– technik fotografii i multimediów

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

– magazynier – logistyk
– kucharz