Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli

Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9, 67-100 Nowa Sól, www.lonowasol.zgora.pl, lonsol@poczta.onet.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Politechniczny, prawniczy, medyczny, akademicki, sportowy

• STYPENDIA

Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł. Za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wybitne osiągnięcia. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody książkowe i rzeczowe.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– matematyczne, historyczne, fizyczne, TEATR AVIS, Klub Sportowy „Ares”, koło PCK.

Teatr Avis

• KONKURSY ZAWODOWE

Szkoła nie prowadzi konkursów zawodowych, ale jako liceum co roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Baczyniak” (w tym roku odbędzie się XII edycja konkursu).

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski – poziom podstawowy i rozszerzony
Język niemiecki – poziom podstawowy i rozszerzony
Język francuski – poziom podstawowy i rozszerzony

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Niemcy
Lessing Gymnasium Hoyerserda: wymiana od 40 lat.

Ukraina
Liceum Przyrodniczo-Matematyczne – Ivano-Frankivsk: wymiana od 7 lat.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Prometeruse – to międzynarodowy projekt naukowo-językowy poświęcony zmianom klimatycznym oraz sposobom pomiaru zużycia energii i jej oszczędzania. W projekcie bierze udział 20 szkół rozsianych w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie pod kierunkiem dr Benedicta O’Donnell’a wykładowcy z Wielkiej Brytanii, uczestniczą w wykładach prowadzonych w języku angielskim, poświęconych zagadnieniom fizycznym i chemicznym. Oprócz tego, nasi uczniowie współpracują bezpośrednio z uczniami z partnerskiej szkoły Lycée Romain Rolland w Paryżu mierząc i porównując zużycie energii w obu szkołach, w swoich domach i w krajach UE. Finałem projektu jest konkurs poświęcony odnawialnym źródłom energii polegający na rozwiązaniu quizu online w języku angielskim po każdym wykładzie. W ramach współpracy językowej uczniowie stworzyli filmy promujące nasze miasto i szkołę i przesłali je do partnerów we Francji.
Projekt Szkolnego Klubu Sportowego w ramach rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży;
„Nasze Kultury” – Projekt polsko-niemiecko-ukraiński. Projekt odbył się w ramach wymiany uczniowskiej i finansowany był przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży Jugendwerk. Uczniowie brali udział w obchodach Dnia Patrona szkoły, poznawali Polskę i elementy jej kultury. Ponadto bardzo dobrze się bawili, poznawali i uczyli.
• MOCNE STRONY SZKOŁY
– „Szkoła Sukcesu” wg wskaźników EWD;
– Bardzo dobre wyniki na maturze i prawie stuprocentowa zdawalność;
– Nowoczesne pracownie przedmiotowe i obserwatorium astronomiczne;
– Klub sportowy „ARES” i najnowocześniejszy w regionie stadion lekkoatletyczny- czołowe miejsca w zawodach sportowych;
– Ścianka wspinaczkowa (climbing), siłownia i strzelnica;
– Nowoczesna i multimedialna biblioteka;
– Wieloletnia współpraca międzynarodowa z zaprzyjaźnionymi szkołami;
– Współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu;
– Możliwości rozwijania i prezentowania swojej twórczości, aktywna działalność społeczna.
– Dogodna lokalizacja w centrum miasta, blisko dworca PKP i PKS;

 

 

Ścianka wspinaczkowa