Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9, 67-100 Nowa Sól, www.lonowasol.edupage.org, lonsol@poczta.onet.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

• politechniczna (rozszerzenia: j. obcy, matematyka lub fizyka, wybrane rozszerzenie),
• prawnicza (rozszerzenia: j. obcy, j. polski, historia lub wos, wybrane rozszerzenie),
• medyczna (rozszerzenia: j. obcy, biologia lub chemia, wybrane rozszerzenie),
• akademicka (rozszerzenia: j. obcy, dwa wybrane rozszerzenia),
• sportowym (rozszerzenia: j. obcy, dwa wybrane rozszerzenia).


  Nowoczesne laboratorium chemiczne

• STYPENDIA

Stypendium Prezesa Rady Ministrów-258 zł miesięcznie,
Stypendium za wyniki w nauce-200 zł raz na semestr,
Stypendium za wybitne osiągnięcia – 200 zł na semestr,
Stypendium za osiągnięcia sportowe-200 zł na semestr.
Nagrody książkowe i rzeczowe na koniec roku szkolnego.
 

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

zajęcia w nowoczesnych laboratoriach przyrodniczych i obserwatorium astronomicznym, teatrze AVIS, klubie sportowym ARES, zajęcia sportowe na nowoczesnym stadionie lekkoatletycznym, kortach tenisowych i ściance wspinaczkowej oraz w wolontariacie.
 

Teatr Avis

• KONKURSY

Matematyka Bez Granic, Kangur Matematyczny, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, fizyki, chemii i geografii; Międzynarodowy Konkurs Recytatorski „Baczyniak; Ogólnopolski Memoriał Lekkoatletyczny im. T. Cyplika, konkursy literackie, teatralne i wokalne oraz olimpiady przedmiotowe
 

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Dwa do wyboru spośród następujących: język angielski, niemiecki, francuski (jeden z nich w zakresie rozszerzonym).

 • SZKOŁY PARTNERSKIE

Lessing Gymnasium Hoyerserda – Niemcy – wymiana od 40 lat.
Liceum Przyrodniczo-Matematyczne – Ivano-Frankivsk – Ukraina od 10 lat.
 

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Projekt Prometeruse – bardzo ciekawy, międzynarodowy projekt naukowo-językowy. Projekt poświęcony jest zmianom klimatycznym oraz sposobom pomiaru zużycia energii i jej oszczędzania. Uczniowie klas pierwszych i drugich pod kierunkiem gościa z Wielkiej Brytanii rozwiązują konkursy online.

Projekt SKS – szkolny Klub Sportowy-w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Erasmus + – w trakcie przygotowania.
 

• MOCNE STRONY SZKOŁY
1. SZKOŁA SUKCESU wg wskaźników EWD.
2. Bardzo dobre wyniki na maturze i blisko stuprocentowa zdawalność.
3. Nowoczesne pracownie przedmiotowe i obserwatorium astronomiczne.
4. Szkoła ekologiczna wykorzystująca odnawialne źródła energii (ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy rekuperacyjne).
5. Szkolny Teatr AVIS.
6. Klub sportowy ARES (siatkówka dziewcząt).
7. Najnowocześniejszy w regionie stadion lekkoatletyczny- czołowe miejsca w zawodach sportowych.
8. Ścianka wspinaczkowa (climbing), siłownia i strzelnica.
9. Nowoczesna i multimedialna biblioteka.
10.Wieloletnia współpraca międzynarodowa ze szkołami partnerskimi.
11.Dogodna lokalizacja w centrum miasta, blisko dworca PKP i PKS.
12. Współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
13. Możliwości rozwijania i prezentowania swojej twórczości, aktywna działalność społeczna i wolontariacka.

 

 

Ścianka wspinaczkowa

Pracownia biologiczna