Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego
ul. Gimnazjalna 9,
67-100 Nowa Sól,
www.lonowasol.edupage.org,
lonsol@poczta.onet.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

a) matematyczno-fizyczna (rozszerzona matematyka, fizyka i j. angielski)
b) humanistyczna (rozszerzony j. polski, historia, j. angielski)
c) biologiczno-chemiczna (rozszerzona biologia, chemia, j. angielski)
d) akademicka (rozszerzona biologia, j. polski, j. angielski lub niemiecki)
e) akademicka (rozszerzona geografia, matematyka, j. angielski)

• STYPENDIA

• Stypendium Prezesa Rady Ministrów
• Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego
• Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
• Stypendium za wyniki w nauce
• Stypendium za wybitne osiągnięcia
• Stypendium za osiągnięcia sportowe
 

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

• Koło astronomiczne
• Dodatkowe zajęcia rozszerzające z chemii, matematyki, biologii,
j. polskiego, wos-u i historii oraz języków obcych
• Dyskusyjny Klub Filmowy
• Klub Książki BACZYNIAK
• Klub Gier Planszowych GRACZYN
• Klub sportowy UKS ARES i UKS PELETON
• Szkolna Grupa Teatralna
• Zespół instrumentalno-wokalny
• Koło j. łacińskiego
• SKS w ramach którego działa sekcja tenisa ziemnego oraz sekcja climbingu
• Wolontariat – Klub PCK, Klub Amnesty International

• MOCNE STRONY SZKOŁY
– Szkoła Sukcesu wg wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej,
– Brązowa Tarcza jako znak jakości edukacji wg rankingu PERSPEKTYW,
– blisko stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego i wysokie wyniki w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
– kontynuacja nauki na prestiżowych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą
– doskonale wyposażone w narzędzia IT gabinety specjalistyczne i laboratoria do nauki przedmiotów przyrodniczych
– nowoczesna baza sportowa w postaci stadionu lekkoatletycznego i ścianki wspinaczkowej
– przyjazny dla środowiska system pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne, system solarny i pompy ciepła)
– komfortowa przestrzeń do nauki i relaksu międzylekcyjnego stale wzbogacana o nowe miejsca wypoczynku
– opieka specjalistów i wsparcie psychologiczne w indywidualizacji procesu kształcenia
– szeroka działalność społeczna i wolontariacka skoncentrowana na wartościach szacunku i akceptacji wobec innych ściśle współpracująca ze środowiskiem lokalnym