Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego
ul. Gimnazjalna 9, 67-100 Nowa Sól,
www.lonowasol.edupage.org, lonsol@poczta.onet.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Po gimnazjum klasy:
a) politechniczna (rozszerzona matematyka, fizyka i j. angielski)
b) prawnicza (rozszerzony j. polski, historia i j. angielski)
c) medyczna (rozszerzona biologia, chemia i j. angielski)
d) akademicka (rozszerzone 2 przedmioty i j. angielski)
e) akademicka (rozszerzone 2 przedmioty i j. angielski lub niemiecki)

Po szkole podstawowej klasy:
a) matematyczno-fizyczna (rozszerzona matematyka, fizyka i j. angielski)
b) humanistyczna (rozszerzony j. polski, historia, j. angielski)
c) biologiczno-chemiczna (rozszerzona biologia, chemia, j. angielski)
d) akademicka (rozszerzona biologia, j. polski, j. angielski lub niemiecki)
e) akademicka (rozszerzona geografia, matematyka, j. angielski)

• STYPENDIA

• Stypendium Prezesa Rady Ministrów
• Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego
• Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
• Stypendium za wyniki w nauce
• Stypendium za wybitne osiągnięcia
• Stypendium za osiągnięcia sportowe
 

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

• Koło astronomiczne
• Dodatkowe zajęcia rozszerzające z chemii, matematyki, biologii,
j. polskiego, wos-u i historii oraz języków obcych
• Klub Książki BACZYNIAK
• Klub Gier Planszowych GRACZYN
• Klub sportowy UKS ARES
• Szkolna Grupa Teatralna
• Zespół instrumentalno-wokalny DEZYNWOLTURA
• Koło j. łacińskiego
• SKS w ramach którego działa sekcja tenisa ziemnego oraz sekcja climbingu
• Wolontariat
• PCK
• Klub Amnesty International

• PARTNERZY SZKOŁY

Szkoły partnerskie:
– Lessing-Gymnasium w Hoyerswerdzie (Niemcy)
– Liceum Przyrodniczo-Matematyczne w Ivano-Frankivsku (Ukraina)
– Istituto di Istruzione Superiore „Umberto Pomilio” (Włochy)
– Kauno taikomosios dailes mokykla (Litwa)
– Ozel Egitimde Rasyonel Aclim Beykent Anadolu Lisesi (Turcja)
– Majal Blanco S. Coop., Santomera (Hiszpania)
– HTL Moessingerstrasse, Klagenfurt (Austria)
– Sultangazi Ataturk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Stambuł (Turcja)

Porozumienia o współpracy:
– Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
– Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
– Park Fizyki Centrum Matematyczno-Przyrodnicze ODRAn przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Soli

Współpraca z uczelniami wyższymi:
– Uniwersytet Zielonogórski
– Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
– Akademia Morska w Szczecinie
– Politechnika Wrocławska
– Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
– Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n/Odrą 

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– ERASMUS+ Myśl krytycznie, działaj empatycznie (Turcja, Litwa, Włochy)
– ERASMUS+ Aplikacje mobilne dla edukacji (Austria, Hiszpania, Turcja)
– PROMETERUSE – projekt ekologiczno-naukowy pod kierunkiem Wielkiej Brytanii
– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” – realizacja projektów kulturalnych, sportowych, artystycznych i naukowych z partnerami z Niemiec i Ukrainy

• MOCNE STRONY SZKOŁY
– Szkoła Sukcesu wg wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej,
– Brązowa Tarcza jako znak jakości edukacji wg rankingu PERSPEKTYW,
– blisko stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego i wysokie wyniki w zakresie podstawowym i rozszerzonym,
– kontynuacja nauki na prestiżowych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą
– doskonale wyposażone w narzędzia IT gabinety specjalistyczne i laboratoria do nauki przedmiotów przyrodniczych
– nowoczesna baza sportowa w postaci stadionu lekkoatletycznego i ścianki wspinaczkowej
– przyjazny dla środowiska system pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne, system solarny i pompy ciepła)
– komfortowa przestrzeń do nauki i relaksu międzylekcyjnego stale wzbogacana o nowe miejsca wypoczynku
– opieka specjalistów i wsparcie psychologiczne w indywidualizacji procesu kształcenia
– szeroka działalność społeczna i wolontariacka skoncentrowana na wartościach szacunku i akceptacji wobec innych ściśle współpracująca ze środowiskiem lokalnym