Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów,
www.zsp5kozuchow.pl,
zsp5kozuchow@wp.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

  • Technikum:
    – Technik logistyk
    – Technik informatyk
  • Branżowa Szkoła I Stopnia   

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

  • Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Policealna:
    – Technik BHP