Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego

ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów, www.zsp5kozuchow.pl
zsp5kozuchow@wp.pl 

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Czteroletnie Technika: technik informatyk – wojskowa innowacja pedagogiczna; technik logistyk – wojskowa innowacja pedagogiczna; technik technologii drewna
NOWE KIERUNKI:
technik handlowiec, technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Szkoła Branżowa I stopnia – wielozawodowa, NOWE ZAWODY: kierowca – mechanik; mechanik motocyklowy; magazynier-logistyk

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
 

Ślubowanie klasy z innowacją wojskową

• STYPENDIA

Stypendium Prezesa Rady Ministrów –uczeń z najwyższą średnią w szkole; Stypendium Dyrektora szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Inne formy wynagradzania w Technikum i Szkole Branżowej to wyróżnienia oraz statuetki w kategoriach: – Mistrz frekwencji, – Absolwent roku, – Aktywista roku, – Lider sportu.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Zajęcia z robotyki; koło strzeleckie; gazetka szkolna „ Piąteczka”; wolontariat; przedmiotowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe. 

• KONKURSY ZAWODOWE
– Powiatowy konkurs z przedsiębiorczości; Konkurs ogólnoprzedmiotowy dla gimnazjów „OMNIBUS”; Konkurs z grafiki komputerowej dla gimnazjalistów „OYM”; Powiatowy konkurs informatyczny „Open Your Mind”; Powiatowa Debata Społeczna im. L. Kołakowskiego , Powiatowe Zawody Strzeleckie, Bieg Rekruta

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski – poziom rozszerzony;
Język niemiecki – poziom rozszerzony;
Języki obce zawodowe

Lekcja języka niemieckiego

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe realizowane są w firmach i instytucjach na terenie kraju i za granicą. Czas trwania praktyk to 4 tygodnie w trzeciej klasie technikum. W ramach programu Erasmus+ uczniowie wyjeżdżają do Irlandii Północnej – Belfast, Londondery. Planowane są praktyki w Hiszpanii. Na terenie kraju uczniowie odbywają praktyki m. in. w firmach: XPO Transport Solutions Poland, Rosner Spedition, J&J Transport – Spedycja, Anneberg – Transpol Int., amb software, Apator Rector i inne…

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Irlandia Północna
Od roku 2016 szkoła współpracuje z Foyle International (szkoła językowa i ośrodek mobilności młodzieży w Londondery w Irlandii Północnej) w zakresie organizacji staży zawodowych.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

-„Brytyjskie doświadczenia zawodowe”, projekt realizowany w ramach ERASMUS+ umożliwia uczniom realizację praktyk zawodowych u pracodawców w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
„Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim”, projekt na lata 2016-2022 polegający na doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego i szerokiej ofercie szkoleń, kursów z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów.

Akcja Wolontariat

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Przyjemna, kameralna atmosfera;
– Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, wolontariat;
– Obozy integracyjne dla klas pierwszych;
– Współpraca z wiodącymi pracodawcami w zakresie wspierania kształcenia zawodowego;
– Profesjonalne praktyki zawodowe w sprawdzonych firmach w kraju oraz za granicą (ERASMUS+: W. Brytania, Niemcy, Włochy);
– Możliwość realizacji ciekawych innowacji pedagogicznych (wojskowa i in.);
– Staże zawodowe, kursy kwalifikacyjne, obozy naukowe dofinansowane z UE (Projekt 2016-2022).