Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów,
www.zsp5kozuchow.pl

zsp5kozuchow@wp.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:

 • 5-letnie Technikum:
  – Technik logistyk
  – Technik informatyk
  – Technik spedytor
  – Technik programista
  – Technik ekonomista
  – Technik rachunkowości
 • Branżowa Szkoła I Stopnia   

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 • 4-letnie Liceum Ogólnokształcące
 • Roczna Szkoła Policealna:
  – Opiekunka środowiskowa,
  – Technik BHP,
  – Technik Administracji
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

„W służbie” zajęcia z innowacji wojskowej.
Kółko strzeleckie, dziennikarskie, informatyczne.
Wolontariat.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.
Klub gier planszowych ZAGRODA.
„Zaprogramuj sobie przyszłość” – zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe logistyków i informatyków.

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Realizowane w renomowanych firmach z branży logistycznej, spedycyjnej, informatycznej i ekonomicznej oraz instytucjach administracji publicznej(ECE Logistics, amb software sp. Z.o.o. – Zielona Góra, Nord Napędy -Nowa Sól, Wasiak Group Kożuchów i inne.
Dodatkowe, płatne staże, praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w zawodach w których kształcimy uczniów.

• MOCNE STRONY SZKOŁY

 • Bardzo dobra organizacja procesów edukacyjnych zachodzących w szkole dokonana w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów LKO-XII 2018r. https://www.npseo.pl/action/raports
 • Bogato wyposażona baza szkoły, ośrodek egzaminacyjny OKE w zawodach: informatyk, logistyk, spedytor, ekonomista.
 • Budynek szkoły dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przyjazna oraz korzystna atmosfera, sprzyjająca wspieraniu ucznia w jego indywidualnym i wszechstronnym rozwoju.
 • Metody pracy dostosowane do możliwości uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w realizowanych innowacjach pedagogicznych: wojskowa, wzmacniająca kompetencje w zawodach: technik informatyk, logistyk, spedytor i ekonomista.
 • Bardzo dobra zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego (wysoka lokata szkoły wśród techników w województwie lubuskim w Rankingu Perspektyw) .
 • Szkoła sprzyja uczniom w rozwijaniu ich inicjatyw, poprzez organizowanie przedsięwzięć oraz projektów edukacyjnych.
 • Kompleksowe wyposażenie absolwenta szkoły w kompetencje oczekiwane przez pracodawców [językowe, informatyczne, społeczne].
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.