Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów,

www.zsp5kozuchow.pl, zsp5kozuchow@wp.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

  • Technikum:
    – Technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego
    – Technik informatyk
    – Technik logistyk
  • Branżowa Szkoła I Stopnia  

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

  • Szkoła Policealna – technik BHP
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych