Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów,
www.zsp5kozuchow.pl,
zsp5kozuchow@wp.pl 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

 • Technikum:
  – Technik logistyk
  – Technik informatyk
  – Technik programista
 • Branżowa Szkoła I Stopnia   

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 • 4-letnie Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Policealna:
  – Opiekunka środowiskowa,
  – Technik Administracji
  – Technik BHP
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe