Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ul. 22 Lipca 5, 67-120 Kożuchów,
www.zsp5kozuchow.pl

zsp5kozuchow@wp.pl 

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:

 • Dla uczniów kończących szkołę podstawową:
  5-letnie Technikum:
  – Technik logistyk
  – Technik informatyk
  – Technik spedytor
  – Technik programista
  Branżowa Szkoła I Stopnia
     
 • Dla uczniów kończących gimnazjum:
  4-letnie Technikum:
  – Technik logistyk
  – Technik informatyk
  – Technik spedytor
  – Technik programista
  Branżowa Szkoła I Stopnia

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
3-letnie Liceum Ogólnokształcące
Roczna Szkoła Policealna: Opiekunka środowiskowa

• STYPENDIA

Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium Dyrektora szkoły za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe.
Stypendium szkolne na cele edukacyjne.
Program Rządowy „Wyprawka szkolna”.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Kółko strzeleckie.
Kółko dziennikarskie.
Wolontariat.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.
Klub gier planszowych.
Zajęcia specjalistyczne.

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Realizowane w renomowanych firmach z branży logistycznej, spedycyjnej, informatycznej i ekonomicznej oraz instytucjach administracji publicznej(ECE Logistics, amb software sp. Z.o.o. – Zielona Góra, Nord Napędy -Nowa Sól, Wasiak Group Kożuchów i inne.
Dodatkowe, płatne staże, praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w zawodach w których kształcimy uczniów.

• PARTNERZY SZKOŁY

 • Szkoła Lette Verein z Berlina.
 • Pracodawcy kształcący pracowników młodocianych
  ( min. Restauracja pod Lipami, Sklep Wielobranżowy B. Dytko, R. Dytko, Auto-naprawa Antoni Rzepczyński, Zakład Stolarski- Stanisław Zegzuła – Kożuchów , Fredex-Import Export Gąsior Sp.J- Nowa Sól i inne)
 • Przedsiębiorstwa z branży logistycznej, spedycyjnej, informatycznej i ekonomicznej(XPO Logistics Płoty, Anneberg-Transport Int., Rosner Spedition – Zielona Góra)
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
 • 11 batalion remontowy w Żaganiu.
 • Uniwersytet Zielonogórski.
 • Placówki oświatowe na terenie gminy Kożuchów.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim -obozy naukowo-zawodowe, kursy specjalistyczne ( Kurs NDG Linux Essentials, Kurs prawa jazdy kat.B orazT, kurs – operator kombajnu, kurs spawacza ,Autocad od 2 do 3 D, kurs grafiki komputerowej i inne) , płatne staże w firmach.

Prometeruse – europejski projekt ekologiczny.

• MOCNE STRONY SZKOŁY

 • Bardzo dobra organizacja procesów edukacyjnych zachodzących w szkole dokonana w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów LKO-XII 2018r. https://www.npseo.pl/action/raports
 • Bogato wyposażona baza szkoły, ośrodek egzaminacyjny OKE w zawodach: informatyk, logistyk, spedytor, ekonomista.
 • Budynek szkoły dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przyjazna oraz korzystna atmosfera, sprzyjająca wspieraniu ucznia w jego indywidualnym i wszechstronnym rozwoju.
 • Metody pracy dostosowane do możliwości uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.
 • Możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w realizowanych innowacjach pedagogicznych: wojskowa, wzmacniająca kompetencje w zawodach: technik informatyk, logistyk, spedytor i ekonomista.
 • Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego.
 • Szkoła sprzyja uczniom w rozwijaniu ich inicjatyw, poprzez organizowanie przedsięwzięć oraz projektów edukacyjnych.
 • Kompleksowe wyposażenie absolwenta szkoły w kompetencje oczekiwane przez pracodawców [językowe, informatyczne, społeczne].
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.