I sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Na postawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 23 kwietnia 2024 r. zawiadamiam, że pierwsza sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji została zwołana przez Komisarza Wyborczego na dzień 06 maja 2024 r. na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
STAROSTA NOWOSOLSKI
/-/Iwona Brzozowska
 
Porządek obrad:
  1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu.
  2. Otwarcie I sesji Rady Powiatu.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Ustalenie porządku obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
  6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad I sesji.