Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

Zasadnicza Szkoła Zawodowa* przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli;

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowej Soli
ul. Arciszewskiego 13,

67-100 Nowa Sól, tel 068 324 44 40, www.soswnowasol.pl,  sosw_nsol@wp.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kucharz, stolarz, introligator

Przysposobienie do pracy dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ( pracowania gospodarstwa domowego, pracownia stolarska, pracownia introligatorska)

Zajęcia w pracowni kucharskiej

• STYPENDIA
W szkole zawodowej – stypendia za wyniki w nauce dla uczniów uzyskujących średnią 4,5.

szkole przysposabiającej do pracy – stypendia za osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– Szkolny Klub Ekologa, Szkolny Klub Europejski, Samorząd Uczniowski, Szkolny Wolontariat, Kółko teatralne, Klub Olimpiad Specjalnych „Herkules”, UKS „Dziesiątka”, Szkolny Klub PCK, zajęcia sportowe, plastyczne

MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język niemiecki – poziom podstawowy w szkole branżowej;

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
– kucharz – praktyki w stołówce szkolnej w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
– introligator/stolarz – praktyki w pracowni szkolnej w wymiarze 10 godzin tygodniowo w każdym zawodzie;

Warsztaty introligatorskie

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Oranienburg – wspólna realizacja projektów edukacyjnych, spotkania w placówkach, udział w uroczystościach szkolnych

• INTERNAT
22 miejsca w internacie, pokoje 2- osobowe, sanitariaty w bardzo dobrym stanie, zaplecze kuchenne, 2 świetlice, możliwość korzystania z pracowni multimedialnej

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– z zakresu promocji zdrowia klasy I-III „Pięć porcji owoców i warzyw”, „Radosny Uśmiech-Radosna Przyszłość”;
– udział w programie „Zachowaj równowagę”, „Zdrowo jem, więcej wiem” (program Fundacji BOŚ)
– realizacja projektu „Witajcie w naszej bajce” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowane przez Centrum Wolontariatu
– realizacja programu we współpracy z Publicznym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie – komunikacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Budynek SOSW przy ul. Ariszewskiego 13

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– praktyki zawodowe na terenie placówki;
– mało liczne klasy do 12 uczniów;
– różnorodne zajęcia dodatkowe , kółka zainteresowań;
– wycieczki, uroczystości szkolne organizowane zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
– szkoła organizuje dodatkowe zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, wyrównawcze, socjoterapeutyczne;
– kadra angażuje się w sprawy uczniów, pomaga, wspiera i zawsze służy pomocą.

*Od 1 września 2017 r. Zasadnicze Szkoły Zawodowe staną się Szkołami Branżowymi I stopnia