Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczak w Nowej Soli
ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól,
tel 68 388 24 40,
www.soswnowasol.pl,  sosw_nsol@wp.pl
• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi dla uczniów w niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym a także z niepełno sprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową.
2. Szkoła Branżowa I Stopnia kształci na kierunkach

  • pracownik pomocniczy stolarza,
  • pracownik pomocniczy introligatora,
  • pracownik pomocniczy kucharza

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizuje przysposobienie do pracy w pracowni: kucharskiej, gospodarstwa domowego, introligatorsko – poligraficznej, obróbki drewna oraz pracowni rękodzieła.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

  • Zajęcia sportowe dla uczniów : lekkoatletyka, kajakarstwo, narciarstwo zjazdowe
  • Zajęcia artystyczne: kółko teatralne, arteterapia,
  • Zajęcia rekreacyjne: zbiórki harcerskie, wycieczki, konkursy szkolne
  • Warsztaty przyrodnicze, ekologiczne, ekonomiczne, europejskie.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe w Szkole Branżowej I Stopnia

  • pracownik pomocniczy gastronomii – stołówka szkolna,
  • operator procesów introligatorskich/ pracownik pomocniczy stolarza – praktyki w zakładach pracy

Przysposobienie do pracy w SPDP – realizowane na terenie placówki

• INTERNAT

22 miejsca w internacie, pokoje 2- osobowe, sanitariaty w bardzo dobrym stanie, zaplecze kuchenne, 2 świetlice, możliwość korzystania z pracowni multimedialnej 

• MOCNE STRONY SZKÓŁ

1. Jesteśmy jedyną w powiecie placówką kształcenia specjalnego
2. Wysoko wykwalifikowana kadra angażuje się w sprawy uczniów, pomaga, wspiera i zawsze służy pomocą.
3. W celu wsparcia wszechstronnego rozwoju każdego ucznia tworzone są indywidualne programy terapeutyczne
4. Uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego ucznia organizując zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, wyrównawcze, socjoterapeutyczne;
5. Rozwijamy zdolności i zainteresowania uczniów poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań; między innymi sportowe, artystyczne i rekreacyjne
6. Umożliwiamy udział w konkursach, przeglądach olimpiadach sportowych, wycieczkach oraz spotkaniach z instytucjami wspierającymi;
7. Zapewniamy podopiecznym całodobową opiekę w internacie, pobyt w świetlicy dla uczniów dojeżdżających oraz możliwość korzystania z obiadów na stołówce
8. Organizujemy praktyki zawodowe w placówce i u pracodawców, zapewniamy pomoc w zakresie doradztwa zawodowego oraz konsultacje z psychologiem i pedagogiem
9. Mamy doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną, pracownię multimedialną, zaplecze sportowe, pracownie specjalistyczne i zawodowe . Jesteśmy placówką bez barier komunikacyjnych.