Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczak w Nowej Soli

ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól,
tel 68 388 24 40,
www.soswnowasol.pl, poczta@soswnowasol.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1. Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi dla uczniów w niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym a także z niepełno sprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową.

2. Szkoła Branżowa I Stopnia

  • pracownik pomocniczy stolarza,
  • pracownik pomocniczy introligatora,
  • pracownik pomocniczy kucharza.

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizuje przysposobienie do pracy w pracowni: kucharskiej, gospodarstwa domowego, introligatorsko – poligraficznej, obróbki drewna oraz pracowni rękodzieła.