Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli
ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól,
tel. 68 387 47 61, www.nitki.edu.pl
sekretariat@zsp2-nitki.pl, rekrutacja@zsp2-nitki.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Technikum: technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyczną, technik przemysłu mody, technik stylista, technik handlowiec.

Branżowa Szkoła I Stopnia: każdy zawód świata, m.in.: mechanik samochodowy, stolarz, elektromechanik, elektryk, lakiernik, blacharz, fotograf, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, krawiec, sprzedawca, ślusarz, murarz-tynkarz, ogrodnik, tapicer.
Po szkole branżowej masz możliwość kontynuowania nauki w drugiej klasie liceum dla dorosłych lub szkole branżowej II stopnia!

Szkoły dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące
Szkoły policealne: technik usług kosmetycznych, technik administracji, opiekun osoby starszej i opiekun medyczny.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich, A.23. Projektowanie fryzur, K.1 Prowadzenie sprzedaży

STYPENDIA
Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralne w kwocie 200zł za wyniki w nauce i sporcie oraz wybitne osiągnięcia w konkursach.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

• Uczniowie mają możliwość trenowania od podstaw judo w działającym przy szkole renomowanym klubie „Olimp”.
• W szkole od lat działa koło wolontariatu organizujące m.in. sztab WOŚP w Nowej Soli.
• Swoje pasje można rozwijać w klubie filmowym „Nitki” oraz szkolnym klubie sportowym.
Placówka prowadzi szereg zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, matury

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Uczniowie „Nitek” realizują praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
W branżowej szkole I stopnia praktyki odbywają u lokalnych pracodawców na podstawie umowy. Trwają przez 3 lata, w zależności od klasy 2 lub 3 dni w tygodniu. Uczniowie otrzymują comiesięczne wynagrodzenie. Praktyka zakończona jest egzaminem zawodowym, a dzięki unijnym programom realizowanym przez szkołę urozmaicana jest stażami w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii czy Irlandii.
W technikum praktyki zawodowe odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Miesięczna praktyka zawodowa realizowana jest w zakładach oraz firmach na terenie powiatu nowosolskiego i Niemiec ( w ramach programu Erasmus +).

PARTNERZY SZKOŁY

Umowy patronackie łączą nas z firmami przemysłu odzieżowego: Omni Modo, High Type, M.P. By Style, warsztatami samochodowymi: Auto Komplex Ł. Szaramy, Auto-Elektryk J. Żurowskiego, oraz piekarniami: Siedlisko i Kleszczewscy. Naszymi partnerami są również: PSB Mrówka, sklepy Żabka, salon fryzjerski A. Piaskowskiej, Gedia Poland oraz firma meblarska Jadik.

INTERNAT

Szkoła posiada doskonale wyposażony internat, dzięki któremu dojazd z najdalszego zakątka powiatu czy województwa nie jest problemem:
– z internatu mogą korzystać wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Soli i okolic;
– 28 pokoi (pokoje 1,2,3-osobowe);
– dobre warunki socjalno-bytowe oraz higieniczno-sanitarne;
– stała opieka 24h/dobę;
– pomoc w nauce, w rozwijaniu zainteresowań i pasji, wycieczki, wspólne wyjścia do kina czy muzeum, wsparcie psychologiczne oraz zajęcia sportowe;
– DARMOWE WI-FI

 • REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Nitki za granicą – ERASMUS + praktyka zagraniczna w Niemczech – realizowana w technikum
Nitki za granicą II – ERASMUS + staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii i UK dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
w przygotowaniu Nitki za granicą III – ERASMUS+ – zakłada staże we Włoszech i Niemczech.

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– To jedyna placówka dającą możliwość kształcenia w dowolnie wybranym przez Ciebie zawodzie.
– Uczniowie zdają egzaminy zawodowe na poziomie bliskim 100%.
– Absolwenci naszej szkoły to fachowcy poszukiwani na rynku pracy krajowym i zagranicznym; to właściciele doskonale prosperujących zakładów usługowych działających w naszym regionie ( mechanicznych, fryzjerskich, cukierniczych, piekarniczych, gastronomicznych, krawieckich czy handlowych).
– Tutaj uczniowie rozwijają swoje skrzydła, odkrywają swoje powołanie zawodowe w otoczenie przyjaznej i twórczej atmosfery.
– Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, dwie sale gimnastyczne, siłownię oraz internat.
– Placówka oferuje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne.
– Kadra pedagogiczna stara się, aby nauka w szkole sprawiała przyjemność i dawała szansę na dobre wejście w dorosłe życie.