Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Nowej Soli

ul. Wrocławska 33a, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 387 47 61, www.nitki.edu.pl
sekretariat@zsp2-nitki.pl, rekrutacja@zsp2-nitki.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Technikum: technik usług fryzjerskich, technik przemysłu mody, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz NOWY KIERUNEK: technik budownictwa wodnego.

Branżowa Szkoła I Stopnia: każdy zawód świata, warunkiem jest podjęcie praktyki zawodowej u wybranego pracodawcy, m.in.: mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, elektromechanik, elektryk, lakiernik, fotograf , blacharz samochodowy, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, krawiec, sprzedawca, ślusarz, murarz-tynkarz, ogrodnik.
Po ukończeniu szkoły branżowej uczniowie mają możliwość rozpoczęcia nauki od razu w drugiej klasie liceum dla dorosłych w naszej placówce!

Szkoły dla dorosłych w systemie zaocznym:
Liceum Ogólnokształcące
Szkoły policealne: technik usług kosmetycznych, technik administracji, opiekun osoby starszej i opiekun medyczny.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich, A.23. Projektowanie fryzur, K.1 Prowadzenie sprzedaży
 

Pracownia opiekuna medycznego

STYPENDIA
Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralnie jednorazowo w kwocie 200zł za wyniki w nauce i sporcie oraz wybitne osiągnięcia w konkursach

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– Uczniowie mają możliwość trenowania od podstaw umiejętności judo w działającym przy szkole renomowanym klubie „Olimp”.
– W szkole od lat działa koło wolontariatu organizujące m.in. sztab WOŚP w Nowej Soli.
– Swoje pasje można rozwijać w klubie filmowym „Nitki” oraz szkolnym klubie sportowym.
– Placówka prowadzi szereg zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, matury.

• KONKURSY ZAWODOWE

– Międzywojewódzki Konkurs Fryzjerski o Kryształowy Grzebień,
– Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Mistrzu Fryzjerstwa Antonim Cierplikowskim,
– Międzyszkolny Konkurs Potyczki mechaniczne,
– Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania,
– Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik

Konkurs fryzjerski „Kryształowy Grzebień”

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski, niemiecki – wybrany poziom
Język obcy zawodowy – w zależności od dokonanego wyboru zawodu

• PRAKTYKI ZAWODOWE

Uczniowie „Nitek” realizują praktyki zawodowe w Polsce i za granicą.
W branżowej szkole I stopnia praktyki odbywają u lokalnych pracodawców na podstawie umowy. Trwają przez 3 lata w całym cyklu nauki, w zależności od klasy 2 lub 3 dni w tygodniu. Uczniowie otrzymują comiesięczne wynagrodzenie. Praktyka zakończona jest egzaminem zawodowym, a dzięki unijnym programom realizowanym przez szkołę urozmaicana jest stażami w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii czy Irlandii.
W technikum praktyki zawodowe odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Miesięczna praktyka zawodowa realizowana jest w zakładach oraz firmach na terenie powiatu nowosolskiego i Niemiec ( w ramach programu Erasmus +).

INTERNAT

Szkoła posiada doskonale wyposażony internat, dzięki któremu dojazd z najdalszego zakątka powiatu czy województwa nie jest problemem:
– z internatu mogą korzystać wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Soli i okolic;
– koszt miesięczny to tylko 200 zł, nie ma opłaty stałej, płaci się tylko za wyżywienie: 3 posiłki dziennie;
– 28 pokoi (pokoje 1,2,3-osobowe);
– dobre warunki socjalno-bytowe oraz higieniczno-sanitarne;
– stała opieka 24h/dobę;
– pomoc w nauce, w rozwijaniu zainteresowań i pasji, wycieczki, wspólne wyjścia do kina czy muzeum, wsparcie psychologiczne oraz zajęcia sportowe;
– DARMOWE WI-FI

 • REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

Nitki za granicą – ERASMUS + – miesięczna praktyka zagraniczna – realizowana w technikum (Niemcy)
Nitki za granicą II – ERASMUS + dwutygodniowe staże zagraniczne dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (Włochy, Hiszpania, UK)
w przygotowaniu Nitki za granicą III – ERASMUS+ – zakłada dwutygodniowe staże we Włoszech i Niemczech.
 

Uczniowie podczas praktyki w Berlinie

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– To jedyna placówka dającą możliwość kształcenia w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie.
– Uczniowie zdają egzaminy zawodowe na poziomie bliskim 100%.
– Absolwenci naszej szkoły to fachowcy poszukiwani na rynku pracy krajowym i zagranicznym; to właściciele doskonale prosperujących zakładów usługowych działających w naszym regionie ( mechanicznych, fryzjerskich, cukierniczych, piekarniczych, gastronomicznych, krawieckich czy handlowych).
– Tutaj uczniowie rozwijają swoje skrzydła, odkrywają swoje powołanie zawodowe w otoczenie przyjaznej i twórczej atmosfery.- Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, dwie sale gimnastyczne, siłownię oraz internat.
– Placówka oferuje możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne.
– Kadra pedagogiczna stara się, aby nauka w szkole sprawiała przyjemność i dawała szansę na dobre wejście w dorosłe życie.