Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” 

ul. Wincentego Witosa 25, 67-100 Nowa Sól, tel. 068 47 55 555, www.ckziu-elektryk.pl
elektryk1@op.pl

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące Mundurowe (wojskowo-policyjno-strażackie);

Technikum:

Technik elektryk
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik ekonomista
Technik organizacji reklamy
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
PIERWSZY RAZ
Technik energetyk
Technik fotografii i multimediów
Technik mechanik
Technik budownictwa
Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia:

Elektryk
Elektromechanik
Mechatronik
PIERWSZY RAZ
Murarz-tynkarz
Monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Operator obrabiarek skrawających

 

 

                                                                                                         

Pracownia elektrotechniki

• STYPENDIA
Szkoła wypłaca uczniom stypendia fundowane przez dyrektora szkoły za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.
Dodatkowo uczniowie mają możliwość uzyskać stypendium Rady Ministrów.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Kabaret – uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują występy kabaretu na różne uroczystości szkolne (Dzień Nauczyciela, Dzień Otwartych Drzwi). Grupa występuje ze swoim autorskim programem oraz wznowieniami starych kabaretów dostosowanych treścią do realiów szkoły.

Grupy teatralne – w szkole prowadzona jest działalność dwóch grup teatralnych, które realizują przedstawienia dla zróżnicowanej widowni.

Zespoły muzyczne – obecnie w szkole działa zespół grający rocka. Szkoła jest otwarta na wszystkie propozycje działalności zespołów muzycznych. Do dyspozycji zespołu jest przygotowana sala ćwiczeniowa. Uczniowie koncertują dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców miasta przy każdej nadarzającej się okazji. W szkole działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta składająca się z kilkudziesięciu muzyków, którzy koncertują w kraju i za granicą.

Szkolny Klub Sportowy „Elektron” – w jego ramach można rozwijać zainteresowania sportowe.

Grupa musztry – chętni uczniowie klas mundurowych przygotowują się do pokazów musztry paradnej i jeżdżą ze swoim oryginalnym programem na zawody lokalne oraz ogólnopolskie.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta – uczniowie naszej szkoły i inni zainteresowani mogą brać udział w zajęciach MOD. Prowadzący uczą gry na instrumencie od podstaw, a szkoła dysponuje sprzętem do wypożyczenia dla uczniów.
 

• KONKURSY ZAWODOWE

Udział w konkursach zawodowych dla uczniów poszczególnych typów kształcenia (o najlepszego ucznia w zawodzie technik elektryk, technik mechatronik, mechanik, budownictwa – „Złota kielnia” i inne).

Udział w konkursach zawodowych dla uczniów klas technik informatyk (konkursach TIK-TAK, graficznych, z zakresu tworzenia programów, gier itp.), technik ekonomista (w tym rachunkowości, księgowości, prawa itp.) oraz technik organizacji reklamy (konkursy z zakresu reklamy, których nazwy zależą od organizatora konkursu).

Dodatkowo szkoła jest organizatorem:
„Konkursu wiedzy i umiejętności technicznych dla uczniów gimnazjum” – ma on na celu preorientację zawodową uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych oraz podstawowych. Dzięki konkursowi propagowane są techniczne kierunki nauczania z nastawieniem na kierunki mechatroniczne, elektryczne, sprawdzenie predyspozycji technicznych uczniów, sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu techniki.
 

• MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski – na każdym poziomie z możliwością rozszerzenia;
Język niemiecki – na każdym poziomie z możliwością rozszerzenia;
Język francuski – dla osób rozpoczynających naukę.

Budynek A CKZiU „Elektryk” przy ul. Witosa

• PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyki zawodowe organizowane przez CKZIU „Elektryk” odbywają się w kraju i za granicą.
Praktyki w Polsce odbywają się u pracodawców i prowadzone są pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych. Obecnie szkoła współpracuje z wieloma prężnie rozwijającymi się firmami znajdującymi się głównie na terenie woj. lubuskiego, które dają możliwość dalszego zatrudnienia dla absolwentów. Praktyki zagraniczne odbywają się głównie u partnerów w Niemczech – Berlin i Fürstenwalde, a także we Włoszech (Sycylia) i w Hiszpanii (od 2018). Uczniowie objęci są programem Erasmus+. Obecnie szkoła pracuje nad rozpoczęciem programu praktyk z Reunion (wyspa na Oceanie Indyjskim).

• SZKOŁY PARTNERSKIE
Ukraina
Liceum Ogólnokształcące nr 23 w Iwano-Frankiwsku, Szkoła I-III stopnia w Mykytyncach: prowadzona jest głównie wymiana w zakresie projektów historycznych, kulturoznawczych, rozwijających kompetencje społeczne. Odbywały się wielokrotnie przedstawienia, pokazy taneczne zaproszonych grup z Ukrainy z udziałem uczniów z wymienionych szkół oraz liczne projekty
z programów wspierających wymiany pomiędzy krajami, np. plener malarski, rajd górski, przejazd rowerami z Ukrainy do Polski, przedstawienia teatralne.

Uczelnia Techniczna nr 13 w Iwano-Frankiwsku, Technikum Ekonomiczno – Informatyczne w Samborze: prowadzona jest wymiana międzynarodowa w zakresie kształcenia zawodowego. Jej efektem jest cykliczny udział uczniów z Ukrainy w praktykach zawodowych organizowanych przez CKZiU „Elektryk” w określonych zawodach, np. mechatronik, informatyk, pracownik biurowy – ekonomista.

Niemcy
Europaschule Oberstufenzentrum Palmnicken: wymiana partnerska ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego oraz ogólnego. Wspólnie zrealizowano wiele projektów i w planach wciąż są dalsze działania ze szkołą. Do sztandarowych elementów wymiany należy Nowosolada oraz praktyki zawodowe. W ramach partnerstwa odbywały się również warsztaty teatralne, muzyczne, artystyczne, sportowe – w tym warsztaty nordic-walking.

Gudewill-Schule Thedinghausen – wymiana partnerska ze szkołą w Thedinghausen opiera się głównie na projektach kulturowych oraz poświęcona jest nauce języka. Dwa razy w roku uczniowie z Polski oraz Niemiec spotykają się w celu kształcenia umiejętności i kompetencji językowych.

Wasser und Schifffahrtsamt Berlin Ausbildungswerkstatt Fürstenwalde – nasi uczniowie w ramach programu Erasmus+ wyjeżdżają do Niemiec, natomiast młodzież niemiecka odbywa praktyki w Polsce remontując oraz odbudowując zniszczone urządzenia melioracyjne.

Zajęcia w pracowni fotograficznej

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

PNWM – W partnerstwie ze szkołą Europaschule Oberstufenzentrum Palmnicken w Fürstenwalde (Brandenburgia) zrealizowano projekt „Wyplatasz-wymiatasz”. Młodzież wzięła udział w warsztatach wikliniarskich oraz zapoznała się ze sposobem uprawiania i możliwościami zastosowania tych surowców. Przekonała się, że mogą służyć zarówno jako materiał do tworzenia produktów artystyczno-użytkowych, jak i odnawialne źródło energii. Po zakończeniu projektu w „Elektryku” podjęto decyzję o otwarciu klasy technik odnawialnych źródeł energii. Projekt zwyciężył w rankingu konkursowym PNWM, a realizatorzy otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe.

NCK – „Polsko-ukraiński rajd rowerowy” – uczniowie i nauczyciele z „Elektryka” i z Iwano-Frankiwska przejechali 1.092 km na rowerze, w dziennych odcinkach od 100 do nawet 160 km. Łącznie spędzili 49 godzin na siodełku i wykonali ponad 150 tysięcy obrotów pedałami. Rajd rowerowy z Iwano-Frankiwska do Nowej Soli to przykład doskonałej organizacji oraz połączenia sportu, edukacji, kultury i integracji. Projekt był kontynuowany jako „Nowa Sól – miasto które łączy”, w jego trakcie uczniowie pokonali trasę wynoszącą kolejnych 1000 km – z Brukseli do Nowej Soli.

Środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w okresie ostatnich 8 lat 8 projektów) miedzy innymi: Wiedza z „Elektryka” – mój sukces zawodowy, 01.06.2012r. – 30.05.2014r. – Projekt obejmował uczniów technikum. Zadania projektu: zajęcia rozszerzające wiadomości z zakresu ICT, doradztwo zawodowe i psychologiczne, ekonomiczne dodatkowe zajęcia dwujęzyczne, warsztaty antydyskryminacyjne, kurs przygotowujący do egzaminu nadającego uprawnienia do 1 KV, zajęcia wyrównujące z matematyki, zajęcia
z języków obcych, praktyki uczniowskie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych i inne (m.in. Dzień Eksperymentatora).

Pracownia montażu instalacji elektrycznych

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Bardzo dobrze przygotowana i doświadczona kadra nauczycielska (dwóch doktorów, 71 magistrów
i magistrów inżynierów, w tym 43 egzaminatorów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe).

– Nauczyciele zaangażowani w rozwój, życie szkoły i ucznia dzięki czemu szkoła oferuje różnicowaną i atrakcyjną ofertę edukacyjną popartą realizacją licznych programów dydaktycznych, innowacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych;

– Uczniowie przygotowani w takich warunkach osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe jednocześnie absolwenci szkoły (i późniejsi absolwenci wyższych uczelni) to ludzie znani w świecie nauki, ekonomii, sportu innych dziedzin życia (wśród nich są: m.in. Tadeusz Wrona – pilot LOT, Jacek Kukluk – doktor fizyki Uniwesytet Harward, Ireneusz Wojciechowski – Dyrektor Ekonomiczny Toyota Polska, lekkoatleci: Grzegorz Cybulski, Ryszard Kopijarz, Tomasz Babiszkiewicz, Magdalena Ogórek (judo) i wielu innych sportowców, muzyków, naukowców, księży itd.);

– Bardzo dobra baza dydaktyczna – 10 pracowni komputerowych i multimedialnych, dostęp do Internetu w każdej sali dydaktycznej. Skomputeryzowana biblioteka. Pracownie biologii, geografii, chemii i fizyki z pełnym wyposażeniem dydaktycznym. Nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego uzupełniane w najlepszy sprzęt, firma symulacyjna dla ekonomistów;

– Bardzo duże wykorzystywanie funduszy UE w ramach projektów twardych (zakupy sprzętu rozwój bazy) oraz miękkich (zajęcia dodatkowe dla uczniów, staże uczniowskie, wakacyjne szkoły liderów, Kuźnie Talentów, wycieczki zawodowe i językowe, itp.). Wykorzystywanie różnych programów do realizacji nietypowych uczniowskich pomysłów – np. spływ Odrą, rajdy rowerowe, ekologia i inne – Narodowe Centrum Kultury, Euroregion Nysa – Sprewa-Bóbr, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ERASMUS.

 
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Obecnie w „Elektryku” realizowane są zadania polegające na rozszerzeniu kompetencji i umiejętności zawodowych: zajęcia rozszerzające wiadomości z przedmiotów zawodowych, kursy certyfikacyjne, kursy nadające uprawnienia państwowe, doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia dwujęzyczne z przedmiotów zawodowych, praktyki uczniowskie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych. Oferujemy uczniom kursy spawania, wysokościowe, nadające uprawnienia elektryczne i energetyczne, kurs prawa jazdy kategorii B.