Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” 
ul. Kościuszki 28,
67-100 Nowa Sól,
tel. 68 47 55 555
www.ckziu-elektryk.pl
elektryk1@op.pl
• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące – akademickie-mundurowe

Technikum:

– technik elektryk
– technik informatyk
– technik programista
– technik ekonomista
– technik rachunkowości
– technik mechatronik
– technik reklamy
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– technik energetyk
– technik budownictwa
– technik mechanik

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia:

– elektryk
– elektromechanik
– mechatronik
– monter zabudowy i robót wykończeniowych
– operator obrabiarek skrawających
– murarz-tynkarz
– mechanik precyzyjny
– mechanik – monter maszyn i urządzeń

Szkoła Branżowa II Stopnia

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– Młodzieżowa Orkiestra Dęta
– Kabaret
– Grupy teatralne
– Zespoły muzyczne
– Koło rowerowe
– Wolontariat
– Kursy zawodowe 

• MOCNE STRONY SZKOŁY

-Najnowocześniejsza baza dydaktyczna w województwie.
– Szkoła przyjazna i bezpieczna dla ucznia.
– Budynki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Bardzo dobrze przygotowana i doświadczona kadra nauczycielska, zaangażowana w rozwój szkoły oraz uczniów.
– Szkoła zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia we współpracy z rodzicami oraz środowiskiem pozaszkolnym.
– Nowoczesne, przestronne budynki dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczniów.
– Specjalistyczne pracownie kształcenia ogólnego i zawodowego, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, podłączone do szybkiego Internetu światłowodowego.
– Hala sportowa zaliczana do najlepszych w Polsce.
– Możliwość realizacji nietypowych, autorskich pomysłów uczniowskich – np. spływ Odrą, rajdy rowerowe, ekologia i inne.