Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” 
ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól,
tel. 68 47 55 555,
www.ckziu-elektryk.pl, elektryk1@op.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące Mundurowe (wojskowo-policyjno-strażackie);

Technikum:

– technik elektryk
– technik informatyk
– technik programista
– technik ekonomista
– technik rachunkowości
– technik mechatronik
– technik organizacji reklamy
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– technik energetyk
– technik budownictwa
– technik mechanik

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia:

– elektryk
– elektromechanik
– mechatronik
– monter zabudowy i robót wykończeniowych
– operator obrabiarek skrawających
– murarz-tynkarz
– mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
– mechanik – monter maszyn i urządzeń

• STYPENDIA
Szkoła wypłaca uczniom stypendia fundowane przez dyrektora szkoły za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz wybitne osiągnięcia.
Dodatkowo uczniowie mają możliwość uzyskać stypendium Rady Ministrów.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

– Młodzieżowa Orkiestra Dęta
– Kabaret
– Grupy teatralne
– Zespoły muzyczne
– Koło rowerowe
– Wolontariat
– Kursy zawodowe 

• PRAKTYKI ZAWODOWE
Praktyki zawodowe organizowane przez CKZIU „Elektryk” odbywają się w kraju i za granicą.
Praktyki zagraniczne odbywają się głównie u partnerów w Niemczech – Berlin i Fürstenwalde, a także we Włoszech (Sycylia). Uczniowie objęci są programem Erasmus+.

• PARTNERZY SZKOŁY

  • Klasy patronackie i partnerskie:
    – technik elektryk – klasa patronacka ENEA
    – technik mechatronik – współpraca z firmami Nord oraz Gedia (innowacja pedagogiczna)
  • Jesteśmy partnerem Akademii Górniczo-Hutniczej.
  • Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim w ramach kształcenia w zawodach: energetyka odnawialna, mechatronika, elektryka, budownictwo.
  • Liceum ogólnokształcące – zajęcia realizowane we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień, IV Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym, Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Policję Powiatową w Nowej Soli oraz Państwową Straż Pożarną.

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim” prowadzone są zajęcia z przedmiotów zawodowych, kursy nadające uprawnienia państwowe, doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia dwujęzyczne z przedmiotów zawodowych, płatne praktyki uczniowskie. Oferujemy kursy spawania, wysokościowe, nadające uprawnienia elektryczne, kurs prawa jazdy kategorii B.
Realizowane są również projekty nastawione na działania społeczne, wymiany uczniowskie ze szkołami w Niemczech i na Ukrainie

• MOCNE STRONY SZKOŁY

– Szkoła przyjazna i bezpieczna dla ucznia.
– Bardzo dobrze przygotowana i doświadczona kadra nauczycielska, zaangażowana w rozwój szkoły oraz uczniów.
– Szkoła zapewniająca wszechstronny rozwój ucznia we współpracy z rodzicami oraz środowiskiem pozaszkolnym.
– Nowoczesne, przestronne budynki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
– Specjalistyczne pracownie kształcenia ogólnego i zawodowego, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny, podłączone do szybkiego Internetu światłowodowego.
– Hala sportowa zaliczana do najlepszych w Polsce.
– Możliwość realizacji nietypowych, autorskich pomysłów uczniowskich – np. spływ Odrą, rajdy rowerowe, ekologia i inne.