Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” 
ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól,

tel. 68 47 55 555

www.ckziu-elektryk.pl, elektryk1@op.pl

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Liceum Ogólnokształcące

Technikum:

– technik elektryk
– technik informatyk
– technik programista
– technik ekonomista
– technik rachunkowości
– technik mechatronik
– technik reklamy
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– technik budownictwa
– technik mechanik

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia:

– operator obrabiarek skrawających
– mechanik – monter maszyn i urządzeń

Szkoła Branżowa II Stopnia

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych