Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” 
ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól,

tel. 68 47 55 555

www.ckziu-elektryk.pl, elektryk1@op.pl

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

  • Liceum Ogólnokształcące (oddział przygotowania wojskowego)
  • Technikum:

– technik elektryk
– technik informatyk
– technik ekonomista
– technik mechatronik
– technik reklamy
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– technik budownictwa
– technik programista

technik elektryk - pracownia ze słupami