To już oficjalnie plac budowy

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się remont sali gimnastycznej „Nitek” przy ul. Wróblewskiego. Po wakacjach z odnowionego obiektu będą mogli korzystać uczniowie oraz członkowie klubów sportowych.

Przekazanie obiektu wykonawcyPowiat Nowosolski rozpoczyna kolejną inwestycję związaną z modernizacją zabytkowego budynku przy ul. Wróblewskiego, w którym znajduje się sala gimnastyczna ZSP nr 2. Po wymianie dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej przyszedł czas na modernizację wnętrza.

Przygotowania do tej inwestycji trwały od dawna. Budynek przy ul. Wróblewskiego to zabytek, dlatego wszelkie prace realizowane w tym obiekcie wymagają uzgodnień i zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed przystąpieniem do prac konieczne było wykonanie badań stratygraficznych.

W czwartek 6 maja w obecności Wicestarosty Waldemara Wrześniaka, inspektor Elżbiety Wasik, dyrektora ZSP nr 2 Daniela Lesiewicza oraz inspektora nadzoru budowlanego odbyło się oficjalnie przekazanie obiektu wykonawcy. Prace, które będzie realizował Zakład Remontowo Budowlany Gorbacz z Zielonej Góry, mają się rozpocząć w połowie maja.

Zakres inwestycji obejmuje m. in. remont sufitu, ścian, wymianę drzwi, cyklinowanie i uzupełnienie ubytków w parkiecie przez wykonanie powłoki lakierniczej, malowanie linii boisk, demontaż starego i montaż nowego wyposażenia sportowego oraz montaż nowej instalacji oświetleniowej.

Wartość inwestycji wynosi 362 tys. zł. Powiat Nowosolski realizuje zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.