Stypendyści z powiatowych szkół

W szkołach Powiatu Nowosolskiego mamy aż 184 stypendystów. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/24 stypendia naukowe otrzymało 142 uczniów, 12 osób zostało wyróżnionych za osiągnięcia naukowe. W gronie stypendystów znalazło się także 30 sportowców.

Lp.Nazwa szkoły

Rodzaj przyznanego stypendium

za
wyniki 
w nauce
za wybitne 
osiągnięcia 
naukowe 
(konkursy olimpiady)
za szczególne osiągnięcia sportowerazem
liczba przyznanych stypendiów
w szkole
1.Liceum Ogólnokształcące
im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli

 

555767
2.Centrum Kształcenia Zawodowego
 i Ustawicznego „Elektryk”  w Nowej Soli

 

421153
3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli

 

55
4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  4
im. Jana Pawła II w Nowej Soli

 

175628
5.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  5
im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

 

21223
6.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

 

2248