Stypendia dla 245 uczniów powiatowych szkół

Uczniowie 6 powiatowych szkół otrzymali stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz sportowe w drugim semestrze roku 2022/23.

Najliczniejsza grupa stypendystów to uczniowie CKZiU Elektryk – w tej szkole 46 uczniów otrzymało stypendia za wyniki w nauce i aż 51 uczniów stypendia sportowe.

W Liceum Ogólnokształcącym za wyniki w nauce stypendia otrzymało 65 uczniów, a 12 za szczególne sukcesy sportowe. LO to jedyna szkoła, której uczniowie otrzymali również stypendia naukowe tj. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach – takich uczniów było 11.

W ZSP nr 5 mamy 25 stypendystów wyróżnionych za wyniki w nauce i 1 za osiągnięcia sportowe.

W ZSP nr 4 w Nowej Soli za wyniki w nauce stypendium otrzymało 21 osób i 1 za osiągniecia w sporcie.

5 stypendiów za wyniki w nauce otrzymali uczniowie ZSP nr 2.

Z kolei w SOSW w Nowej Soli stypendia trafiły do 6 sportowców oraz 1 ucznia z wysokimi wynikami w nauce.