Mariusz Stokłosa Starostą Powiatu Nowosolskiego. Jest też nowy Zarząd

Radni VII kadencji Rady Powiatu wybrali Starostę. Został nim Mariusz Stokłosa, doświadczony samorządowiec, który pełnił m. in. rolę Radnego Miasta Nowa Sól, Radnego Powiatu Nowosolskiego, a także Członka Zarządu Powiatu.

Mariusz Stokłosa, Starosta Powiatu Nowosolskiego– Chciałbym, żeby ta kadencja miała nową jakość opartą na otwartych drzwiach, ciężkiej pracy i współpracy z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, współpracy zarządu, radnych, samorządowców oraz włodarzy sąsiednich gmin. W tym kierunku jako rada, jako zarząd i starosta powinniśmy zmierzać – mówił o swoich planach Mariusz Stokłosa.

Wśród priorytetów, które stawia przed sobą w nowej kadencji jest rozwój oświaty, wsparcie szpitala w Nowej Soli, docenienie pracowników Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz jednostek podległych, a także kwestie związane ze współpracą ze służbami i inspekcjami, która przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców.

Sylwia Wojtasik, Adrian Hołobowicz, Grzegorz ZwaryczRada Powiatu Nowosolskiego wybrała także nowy Zarząd Powiatu Nowosolskiego.

Wraz z Mariuszem Stokłosą, który został Starostą Powiatu Nowosolskiego w jego skład będą wchodzili Tomasz Twardowski (nieobecny na sesji), który będzie pełnił funkcję Wicestarosty oraz Członkowie Zarządu Sylwia Wojtasik, Adrian Hołobowicz i Grzegorz Zwarycz.

Krzysztof Gąsior, przewodniczący Rady Rada Powiatu Nowosolskiego w obecnej kadencji liczy 19 radnych. Jej przewodniczącym został Krzysztof Gąsior. Funkcję Wiceprzwodniczącego powierzono Zygmuntowi Muszyńskiemu oraz Andrzejowi Ogrodnikowi.