Salę gimnastyczną „Nitek” czeka remont

W nowym roku realizowany będzie kolejny etap remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli. Wartość zadania to ok. 400 tys. zł.

Do tej pory w zabytkowym budynku dawnego zboru Braci Morawskich udało się wyremontować dach i stropy, wymienić okna i odnowić zabytkowe drzwi. Zarząd Powiatu podjął decyzję o realizacji kolejnego etapu.

Będzie służył mieszkańcom

– W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli przy ul. Wróblewskiego zakończyły się badania stratygraficzne na warstwach tynkarsko-malarskich polegające na badaniu odkrywek. Wynik prowadzonych prac daje zielone światło do realizacji kolejnego etapu remontu sali gimnastycznej „Nitek” – mówi Starosta Iwona Brzozowska. – Wyremontowany obiekt sportowy będzie służył nie tylko uczniom szkoły, ale również klubom sportowym oraz innym mieszkańcom powiatu – dodaje.

Od podłogi po sufit

Na remont czekają uczniowie szkoły, ale także kluby sportowe W planach jest remont sufitu, ścian, uzupełnienie ubytków w parkiecie i wykonanie powłoki lakierniczej, malowanie linii boisk, demontaż starego i montaż nowego wyposażenia stałego oraz budowa nowej instalacji oświetleniowej. Szacowana wartość zadania to ponad 400 tys. zł.

Złożony przez Powiat Nowosolski projekt do programu „Sportowa Polska 2020”po raz kolejny nie otrzymał dofinansowania. Mimo to Powiat Nowosolski planuje realizację tej inwestycji. Środki na ten cel pochodzić będą z pierwszej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.