Powiat remontuje kolejne pracownie

Dziś, 16 marca 2018 r. Starosta Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner i Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali umowę z Krzysztofem Pultynem, właścicielem firmy Usługi Budowlane Bug-Big z Przyborowa na zadanie pt. Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli – rob. budowlane. Dzięki temu nowosolski „Spożywczak” zyska kolejne, nowoczesne pomieszczenia do nauki, tym razem logistyki: pracownię gospodarki magazynowej, pracownię projektowania i planowania, pracownię transportowo-spedycyjną. Wartość umowy to 385,4 tys. zł, gwarancja obejmuje czas 60 miesięcy. Wartość szacunkowa inwestycji to 464,6 tys. zł, więc udało się zaoszczędzić w budżecie prawie 80 tys. zł. Wykonawca ma czas do 20 sierpnia na wyremontowanie pomieszczeń. Do tego czasu Powiat zamierza również wyłonić w drodze przetargu i zrealizować dostawy wyposażenia. Dzięki temu od przyszłego roku szkolnego uczniowie „Spożywczaka” będą mogli uczyć się w nowoczesnych pracowniach logistycznych.