Ponad 300 uczniów Elektryka ślubowało na sztandar

Pierwszoklasiści z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU “Elektryk” Nowa Sól są już pełnoprawnymi uczniami. Podczas szkolnej uroczystości ponad 300 uczniów z 10 oddziałów złożyło ślubowanie na sztandar szkoły.

Przedstawiciele klas pierwszych ślubują na sztandar szkołySwoje ślubowanie złożyli również uczniowie mundurowego liceum ogólnokształcącego. Od teraz w Elektryku mogą się czuć jak u siebie, a wsparciem w codziennej drodze i chwilach zwątpienia będą ich wychowawcy.
W podniosłej uroczystości uczestniczyli dumni rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście, wśród nich Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska.
– Życzę wszystkim uczniom, żeby czas spędzony w tej szkole był czasem nauki i zdobywania umiejętności, ale też tego, żebyście uczyli się życia i zawiązywali przyjaźnie. Mam nadzieję, że spotkamy się za 4-5 lat, gdy już będziecie absolwentami tej szkoły i powiecie, że spędziliście w jej murach piękny czas – mówiła Starosta.
Uroczystość była również okazją do wręczenia nominacji na wyższy stopień uczniom klas mundurowych.
Na zakończenie głos zabrali przedstawiciele samorządu uczniowskiego – kolejna przysięga i symboliczne przecięcie ogona to już tradycja.
Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Elektryk.