Podsumowanie projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Nowosolskim. Zainwestowaliśmy 18 mln w naszą młodzież

Uczestnicy konferencji w PT Interior3410 uczniów i 55 nauczycieli wzięło udział w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. Podczas konferencji wspólnie z partnerami, przedsiębiorcami i przedstawicielami szkół podsumowaliśmy 7 lat działań na rzecz rozwoju oświaty.

Modernizacja kształcenia zawodowego… to największy tego typu projekt w powiecie nowosolskim. Dzięki dotacji 16,8 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w szkołach zawodowych udało się wprowadzić dodatkowe zajęcia, specjalistyczne kursy, szkolenia, obozy zawodowe, staże i praktyki u 136 przedsiębiorców. Okazją do podsumowania tych działań była konferencja, która odbyła się w Parku Technologicznym Interior.

Podziękowania dla partnerów projektu . UZ, OPZL, i firmy Profi BiznesDzięki realizacji projektu po raz pierwszy szkoły zawodowe otrzymały wielomilionowe wsparcie. Wicestarosta Waldemar Wrześniak podkreślał, że wszelkie działania podjęte w ramach projektu były dobrze przemyślane, aby uczniowie, nauczyciele oraz pracodawcy mogli odczuć realne wsparcie. Słowa podziękowania za pomoc w realizacji tego celu kierował do partnerów projektu tj. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i firmy Profi Biznes. Za duże zaangażowanie i profesjonalizm podziękowania otrzymał również Zarząd Województw i pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Wicestarosta zwrócił również uwagę na zaangażowanie zakładów pracy, dzięki którym udało się zrealizować praktyki, staże i szkolenia.

Głos zabrała Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, która podkreśliła, że założenia projektu w całym województwie zostały osiągnięte, a w wielu przypadkach także przekroczone. Nikt nie zrobił tak wielkiej modernizacji w szkolnictwie zawodowym.

Starosta Iwona Brzozowska i Wicestarosta Waldemar Wrześniak podziękowali za wsparcie i dobrą współpracę w dobrym wykorzystaniu dotacji oraz możliwość dostosowania założeń projektu do potrzeb uczniów i pracodawców Marszałek Elżbiecie Polak i Wicemarszałkowi Łukaszowi Poryckiemu– Wasz projekt jest doskonałym przykładem jak dobrze udało się nawiązać relację i współprace z organizacjami około biznesowymi, firmami. Tak, aby ten projekt naprawdę odpowiedział na potrzeby rynku pracy. Ale też z uczelnią – Uniwersytetem Zielonogórskim – podkreślała Marszałek Elżbieta Polak. – To nie koniec tej rewolucji w szkolnictwie zawodowym. Będziemy dalej realizować działania w części szkoleniowej, w ramach nowoczesnej edukacji oraz w części infrastrukturalnej – zapowiada Marszałek.

Starosta Iwona Brzozowska i Wicestarosta Waldemar Wrześniak podziękowali za wsparcie i dobrą współpracę w dobrym wykorzystaniu dotacji oraz możliwość dostosowania założeń projektu do potrzeb uczniów i pracodawców Marszałek Elżbiecie Polak i Wicemarszałkowi Łukaszowi Poryckiemu.

Swoimi doświadczeniami podzielili się także partnerzy, przedsiębiorcy, nauczyciele oraz uczniowie, którzy brali udział w realizowanym projekcieSwoimi doświadczeniami podzielili się także partnerzy, przedsiębiorcy, nauczyciele oraz uczniowie, którzy brali udział w realizowanym projekcie. Duże wrażenie na zaproszonych gościach zrobił pokaz kelnerski w wykonaniu uczniów ZSP Nr 4 oraz prezentacja umiejętności fryzjerskich absolwentki ZSP Nr 2.

Powiat Nowosolski zrealizował również innowację w postaci wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów szkoły branżowej. Psycholog Marzena Lewandowska podkreśliła, jak ważne jest fachowe wsparcie młodych osób wchodzących w dorosłość.

 

FINANSE:

  • Wartość projektu: 18 092 484,73 zł
  • Dofinansowanie: 16 853 487,64 zł
  • Wkład własny: 1 238 997,09 zł