Odnawialne źródła energii czyli wizyta zawodoznawcza w Cottbus

Na zaproszenie partnera Centrum Innowacji i Technologii z Forst pierwszaki z „Elektryka” wraz z nauczycielami i przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wzięli udział w wizycie zawodoznawczej w Cottbus. Wyjazd odbył się w ramach projektu pn. „Razem dla pogranicza – poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwoju transgranicznych kompetencji”.

Temat przewodni wyjazdy zawodoznawczego młodzieży z CKZiU Elektryk to odnawialne źródła energii stąd udział uczniowie „połowy” klasy na kierunku technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, którzy od września 2019r rozpoczęli naukę w szkole średniej.

Farmy zielonej energii

W ramach wyjazdu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami UKA Cottbus Opracowywanie Projektów Sp. z o.o.& Co. KG – wiodącą w Niemczech firmą, która buduje i zarządza farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi. Uczestnicy dowiedzieli się na temat procesu powstawania farm energii odnawialnej od strony technicznej i prawnej.

Uczestnicy zwiedzili także LWG – Woda Łużycka Sp. z o.o. & Co. KG – przedsiębiorstwo zaopatrujące w wodę miasto Cottbus wraz przyległymi gminami. Wizyta była okazją do poznania wielu zadań spółki od podstawowej działalności czyli zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w działalności firmy do kształcenia zawodowego przyszłych pracowników spółki.

Na uniwersytecie i w domu

Na zakończenie wyjazdu partner niemiecki zorganizował spotkanie z naukowcami w Brandenburskim Technicznym Uniwersytecie Cottbus-Senftenberg. Podczas spotkania gospodarze zaprezentowali działalność uniwersytetu dotyczącą zielonej energii i jej magazynowania oraz laboratoria, w których odbywają się badania naukowe.

Na zakończenie uczestnikom zaprezentowane zostały budynki mieszkalne wykorzystujące odnawialne źródła energii bazujące na energii słonecznej.

Cenna lekcja

W wyjeździe uczestniczyli nauczyciele zawodu oraz kierownicy kształcenia praktycznego być może miejsca te staną się w przyszłości miejscami praktyk naszych uczniów.

Przy wyjeździe z Cottbus  uczniowie wyrażali swoje duże zadowolenie z możliwości poznania zakładów działających w branży odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie przekonali się o  ważnej rzeczy jak znajomość języka sąsiada.