Nauczyciele szkolą się, aby jeszcze lepiej wspierać uczniów powiatowych szkół

Wakacje w pełni, tymczasem kadra pedagogiczna szkół Powiatu Nowosolskiego przygotowuje się na wyzwania, które przyniesie nowy rok szkolny. Nauczyciele szkół zawodowych uczestniczą w szkoleniach w ramach działania „Wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

Szkolenie dla nauczycieli ZSP nr 5W tym tygodniu blisko 180 nauczycieli uczestniczy w szkoleniu dotyczącym skutecznej interwencji kryzysowej. Dodatkowo 24 psychologów i pedagogów szkolnych realizuje certyfikowane warsztaty z zakresu psychoedukacji. Szkolenia z doświadczonymi psychologami i terapeutami dotyczące pracy z młodzieżą i wsparcie uczniów w kryzysie to odpowiedź na potrzeby, które zgłaszają dyrektorzy i pedagodzy. 

Wzrost agresji wśród młodzieży, depresja, okaleczenia, wykluczenie rówieśnicze, przemoc wirtualna i problemy rodzinne to niepożądane tematy, które odbijają coraz większe piętno na młodych ludziach.

– Stan psychofizyczny młodzieży z roku na rok wymaga coraz większej uwagi. Bardzo ważną rzeczą jest szybka diagnoza i interwencja, często na zasadzie działań prewencyjnych niepozwalających na pogłębianie się stanów chorobowych uczniów. Nauczyciele przez wiele godzin tygodniowo mają kontakt z młodymi ludźmi, dzięki czemu bardzo szybko mogą zaobserwować niepokojące zmiany w ich zachowaniu. Wyposażając ich w odpowiednią wiedzę i mechanizmy, jesteśmy w stanie podjąć we właściwym czasie działania z zakresu zdrowia psychicznego wspierające uczniów i ich rodziców – podkreśla Daniel Lesiewicz, dyrektor ZSP nr 2 w Nowej Soli.

Szkolenie w ZSP nr 2Szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych obejmują pomoc uczniom, którzy nie radzą sobie z problemami szkolnymi, rodzinnym i osobistymi (zaplanowanie pomocy w ramach możliwości szkoły i instytucji zewnętrznych), pomoc młodzieży doświadczającej zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, lękowych i autoagresji, a także wzmocnienia kompetencji wychowawczych nauczycieli poprzez otwarcie się na nowoczesne metody wychowawcze. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”.