Kolejne powiatowe wnioski na zabytki z dofinansowaniem

Budynek przy ul. Witosa 19 Nowa SólZnamy już wyniki drugiego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W tej edycji Powiat Nowosolski złożył 6 wniosków, 2 z nich otrzymały dofinansowanie.

Pół miliona dofinansowania otrzymaliśmy na remont elewacji wraz z osuszeniem i izolacją ścian w budynku dydaktycznym SOSW przy ul. Witosa 19. To obecnie jedyny zachowanym obiektem wzniesionym na przełomie XVIII i XIX stulecia przy tej ulicy. Zakres planowanych prac będzie obejmował oczyszczenie powierzchni ścian i uzupełnienie ubytków, ocieplenie bocznej elewacji, wykonanie nowych parapetów, gzymsów oraz wykonanie izolacji ścian wewnętrznych.

Kościół w Konotopie Ok. 142 tys. zł to kwota, którą pozyskaliśmy na prace konserwatorsko- restauratorskie przy epitafium Wolfa von Dihrn i jego żony Magdaleny, należącego do kościoła pw. św. Anny w Konotopie. W ramach zadania zostaną przeprowadzone m. in. badania petrograficzne, usunięte zostaną przemalowania, wadliwe zaprawy oraz ubytki, osłabione partie kamienia zostaną wzmocnione. Po zakończeniu prac epitafium zostanie zamontowane w pierwotnym miejscu ekspozycji.

Warto dodać, że w pierwszej edycji programu Powiat pozyskał dotacje na realizacje 4 projektów dotyczące prac w budynku dawnego ratusza w Nowej Soli oraz kościołów w Broniszowie, Siedlisku i Kożuchowie.